Strengere brandveiligheidsregels in gebouwen vanwege risico’s brandbare materialen in gevels

28 augustus 2023

De toenemende aanwezigheid van brandbare isolatiematerialen en composieten in gevels van gebouwen, samen met bezorgdheden over brandveiligheid, dwingen de minister om strengere brandveiligheidsregels in te voeren voor ziekenhuizen, hotels en hoge woongebouwen. Deze stap wordt genomen om de veiligheid van gebouwen te waarborgen, maar roept ook enige kritiek op.

Brandgevaarlijke gevels in Utrecht

Recentelijk werd een studentencomplex in Utrecht geconfronteerd met een brandgevaarlijke gevel die niet voldeed aan het Bouwbesluit. Hoewel de bewoners niet hoefden te evacueren, zijn dringende maatregelen vereist, zoals het vervangen van gevelplaten door brandwerende materialen en het aanpassen van ramen en trappenhuizen. Deze tijdelijke stappen zijn nodig om de veiligheid te waarborgen, maar toekomstige ingrijpende maatregelen zoals sprinklersystemen en gevelaanpassingen worden ook overwogen.

Aanpak van brandgevaarlijke gebouwen

In 2021 bleek uit onderzoek dat er meerdere gebouwen in Nederland zijn met vergelijkbare brandgevaarlijke gevels. Voormalig minister Ollongren liet onderzoek uitvoeren naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfelltoren en identificeerde veertig risicovolle gebouwen. Deskundigen vermoeden echter dat het werkelijke aantal hoger ligt. Historische branden, zoals die in de Grenfelltoren, dienen als een waarschuwing voor mogelijke tekortkomingen in de brandveiligheidsnormen.

Aanscherping van brandveiligheidsregels

Verschillende experts, waaronder Rudolf van Mierlo en Gert-Jan van Leeuwen, hebben opgemerkt dat de Nederlandse brandveiligheidsregels moeten worden aangescherpt. Steeds meer gebouwen maken gebruik van composieten en brandbare isolatiematerialen, wat de behoefte aan strengere voorschriften benadrukt. Dit geldt vooral voor hoge gebouwen waar mensen slapen. Minister De Jonge heeft deze adviezen grotendeels overgenomen en nieuwe regels worden van kracht vanaf juli 2024.

Versterking van brandwerendheid

Naast het verhogen van brandklassen, wordt de brandwerendheid van gevels versterkt. Dit omvat de implementatie van extra “lines of defense” in de gevel, die de verspreiding van brand tussen etages vertragen. Dit draagt bij aan een betere brandveiligheid in hoge gebouwen.

Kritiek en toekomstige maatregelen

De aanscherping van regels heeft geleid tot kritiek van sommige experts en belanghebbenden. Er wordt betoogd dat sommige maatregelen, zoals het verbieden van bepaalde isolatiematerialen, te ver gaan. Ook wordt gepleit voor een meer representatieve testmethodologie. Desondanks zijn de strengere regels een stap in de richting van een veiligere gebouwde omgeving.

Bron: cobouw.nl