CO2-uitstoot verminderen, maar ook CO2 uit de atmosfeer halen: stimuleer de ‘CO2-eters’

24 juli 2023

Hoewel Nederland inspanningen levert om de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen te verminderen door onder andere energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulaire processen, is het nog steeds niet genoeg volgens klimaatwetenschappers. Het is noodzakelijk om CO2 versneld uit de atmosfeer te halen om onze planeet leefbaar te houden.

Natuur als CO2-eter: Meer ruimte voor bossen en groen

De natuur heeft al eeuwenlang een unieke capaciteit om CO2 te absorberen en vast te houden, vooral in bomen en planten. Daarom is het belangrijk om meer ruimte te geven aan de natuur, met grotere bossen, natuurgebieden en parken. Extra groen in steden kan helpen om extreme regenval op te vangen en de steden koeler te houden. Bouwen met hout heeft een oplossing om CO2 zo lang mogelijk vast te houden. Houten huizen en gebouwen behouden de CO2 uit de atmosfeer zolang ze blijven staan. Bovendien bespaart houtbouw veel CO2 in vergelijking met beton en bakstenen, aangezien bomen CO2 opnemen tijdens hun groei.

Noord-Brabants samenwerkingsverband Lente pleit voor meer houtbouw in Nederland

Gebruik van reststromen: Duurzaam alternatief voor plastics en chemische producten

Met meer bossen en houtbouw ontstaan er ook meer reststromen zoals dode bomen, snoeiafval en zaagsel. Deze reststromen bevatten CO2, maar kunnen worden omgezet in producten ter vervanging van plastics en chemische materialen. Op deze manier wordt niet alleen CO2 vastgehouden, maar wordt ook het gebruik van aardolie voor deze producten verminderd.

Flexibele bron voor een duurzaam energiesysteem: Biomassacentrales

Reststromen die niet worden hergebruikt, kunnen dienen als een flexibele bron voor duurzame energie. Biomassacentrales kunnen deze reststromen verbranden, waarbij CO2 vrijkomt. Gelukkig kan deze CO2 worden opgevangen en gebruikt voor nieuwe producten of onder de grond worden opgeslagen.

CO2-eters bieden vele voordelen

Het stimuleren van ‘CO2-eters’ zoals bomen en het gebruik van CO2 in duurzame processen biedt talloze voordelen. Ze helpen klimaatverandering tegen te gaan, verminderen onze afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen, dragen bij aan het koelen van woonwijken en creëren economische kansen.

Belonen van CO2-eters: een nieuwe focus in het klimaatbeleid

Naast het verminderen van CO2-uitstoot, is het tijd om ook CO2-eters te belonen en het opnemen en gebruik van CO2 te stimuleren in het klimaatbeleid. Door bomen aan te planten en duurzame bouw en energieprocessen te bevorderen, kunnen we actief bijdragen aan een leefbare planeet.

Bron: FD.nl