Stikstofuitstoot kost wegenbouw 1,2 miljard euro

11 maart 2024

Aanleg en uitbreiding van wegenprojecten hardst getroffen

De stikstofproblematiek kost de Nederlandse wegenbouw tot 2030 1,2 miljard euro aan productieverlies. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De aanleg- en uitbreidingsprojecten van rijkswegen worden met een productieverlies van 800 miljoen euro het hardst getroffen.

Duitse wegen en spoorlijnen dringend toe aan groot onderhoudWegvallen van de bouwvrijstelling

De oorzaak van het productieverlies is het wegvallen van de bouwvrijstelling in november 2022. Deze vrijstelling hield in dat er bij bepaalde bouwactiviteiten geen rekening gehouden hoefde te worden met de stikstofuitstoot. Nu moet er voor een vergunning een beoordeling worden gemaakt, wat zorgt voor vertraging.

Eerste jaren grootste impact

De impact van de stikstofproblematiek zal de komende jaren het grootst zijn. In 2024 en 2025 wordt er een productieverlies van respectievelijk 10% en 14% van de jaarlijkse gww-investeringen in wegen verwacht. In latere jaren zal dit dalen naar 3%.

Ook lokale wegenbouwprojecten getroffen

Naast rijkswegenprojecten worden ook wegenprojecten in opdracht van lokale overheden getroffen. 17% van het gemeentelijke wegennet en 35% van het provinciale wegennet ondervindt hinder van de stikstofproblematiek. Dit resulteert in een productieverlies van 175 miljoen euro voor gemeenten en 125 miljoen euro voor provincies.

Stikstofrisico’s bij grote woningbouwlocaties

Het EIB signaleert ook “serieuze stikstofrisico’s” bij grote woningbouwlocaties met infrastructurele ontsluiting. De bouw van 500.000 woningen op negentien locaties, zoals Ahoy Rotterdam en Schiphol-Amsterdam, kan leiden tot vertraging door de stikstofuitstoot.

Verschuiven van budgetten

De pijn voor de infrastructuursector kan deels worden verzacht door budgetten te verschuiven van uitgestelde projecten naar onderhoud. Echter, volledige verschuiving is niet mogelijk en eerdere ervaringen tonen aan dat extra budget niet altijd volledig wordt benut.

Bron: cobouw.nl