De stijgende rente is de grootste vijand van de Nederlandse woningbouw

2 april 2023

Veel mensen denken dat de stikstofcrisis de grootste belemmering vormt voor de woningbouw in Nederland. Maar volgens minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is dat toch echt de stijgende rente. De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023 noopt het kabinet tot nadenken over het stikstofbeleid. De verpletterende overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) maakt duidelijk dat de kiezers het niet eens zijn met het huidige beleid. Maar de woningbouw kampt volgens De Jonge met problemen van een heel andere orde.

Huizenbouw kan doorgaan

Kijkend naar het stikstofbeleid zijn de gevolgen voor de woningbouw in Nederland niet zo heel groot. Slechts voor zo’n 10% van de woningbouwprojecten ondervindt hinder. Dat komt omdat voor vrijwel alle bouwprojecten de stikstofuitstoot beperkt is. Bovendien is er stikstofruimte voor ingekocht. Dat de klad komt in woningbouwprojecten komt vooral door de fors gestegen rente. De prijzen voor nieuwbouwwoningen zijn nog altijd hoog. De daling van de huizenprijzen zien we vooral bij bestaande woningen. Doordat huizenkopers nu veel minder kunnen lenen, kunnen zij deze hoge prijzen voor nieuwbouw niet meer opbrengen. Het gevolg is dat er onvoldoende woningen worden verkocht om de bouw te kunnen starten. Menig project wordt daarom uitgesteld of zelfs geschrapt. Dit is uiteraard geen goed nieuws voor de ambitie om in Nederland jaarlijks minstens 100.000 nieuwe huizen te bouwen.

De stijgende rente is de grootste vijand van de Nederlandse woningbouw

Bouwgarantie

Minister De Jonge overweegt nu een bouwgarantie van de overheid om de woningbouw in Nederland op gang te houden. De overheid staat dan garant als van een nieuwbouwproject niet genoeg woningen zijn verkocht. Doorgaans moet 70% verkocht zijn wil een project starten. Als dat percentage bijvoorbeeld op 50 ligt dan zou de overheid zich voor de resterende 20% garant moeten stellen. De stilvallende bouw heeft ook gevolgen voor de infrastructuur. De Lelylijn door Flevoland bijvoorbeeld of een nieuw treinstation in Eindhoven. Want als de 200.000 woningen in de Flevopolder en de 40.000 in Eindhoven er niet komen dan zijn die niet nodig. Vooral GroenLinks en de Partij voor de Dieren vrezen dat het kabinet aanstuurt op versoepeling van de stikstofdoelen. Vooral het CDA is daar voor, omdat deze partij een groot deel van de aanhang zag overlopen naar de BBB.

Bron: Het Financieele Dagblad