Steeds meer huurders hebben begeleiding nodig

14 januari 2020

Woningcorporaties worden steeds vaker geconfronteerd met lastige huurders die niet sociaal zelfstandig zijn. Ze vertonen verward gedrag, veroorzaken overlast voor de buren en niet zelden breekt er om verschillende oorzaken brand uit in een woning. Een woningcorporatie in Rotterdam heeft daarom het aantal woonconsulenten in 2019 uitgebreid om het vele werk aan te kunnen. Circa 80% van hun tijd gaat op aan begeleiding van ‘lastige huurders’. Naast sociale problemen zijn er ook vaak financiële moeilijkheden, waardoor er veel huurachterstand ontstaat.

Toename van het aantal woningbranden is zorgwekkend

In een Rotterdamse wijk waar een vijftal flats staan met sociale huurwoningen is regelmatig brand. Deze branden worden in veel gevallen veroorzaakt door mensen die in de war zijn. Het kan gaan om een dementerende oudere die vergeet dat er nog een pan op het fornuis stond tot een huurder die zo wanhopig is over zijn of haar situatie dat de woning in brand wordt gestoken of soms zelfs wordt opgeblazen. Dit soort situaties zijn niet alleen een flinke schadepost, maar natuurlijk ook gevaarlijk voor bewoners en hulpverleners.

Steeds meer huurders hebben begeleiding nodig

Veel huizen worden verhuurd aan wachtenden op de urgentielijst

Woningcorporatie Havensteder heeft ook te maken met problemen met huurders. Dat komt door de aard van de bewoners van hun sociale huurwoningen. Zo werd in 2019 in totaal 64% van de beschikbaar gekomen woningen verhuurd aan mensen met een ‘rugzak’. Denk hierbij aan psychiatrisch patiënten, statushouders, vrouwen die uit een blijf-van-mijn-lijf huis komen of ex-gedetineerden. Niet alle bewoners veroorzaken problemen, maar het risico dat er problemen ontstaan met deze groep huurders is wel aanzienlijk groter. Veel huizen wisselden er niet van huurder, want verhuizen is bijna niet mogelijk. Als een huurder verhuist naar een andere woning betekent dat vaak een fikse huurstijging en dat kan lang niet iedereen opbrengen.

Zelfredzaamheid is niet voor iedereen weggelegd

Huurders moeten steeds zelfredzamer worden. Het probleem is dat dat bij lang niet iedereen goed uitpakt. Zo werd voorheen de huur ingehouden op een bijstandsuitkering en doorbetaald. Nu gebeurt dat bijna niet meer. Mensen die de zaken niet goed op orde hebben stellen hun eigen prioriteiten. Boodschappen doen is belangrijker dan de huur betalen. Zo ontstaan er dus gemakkelijk problemen.

Hoeveel kwetsbare huurders kan een buurt aan?

Kwetsbare huurders veroorzaken vaak overlast. Woningen die vervuilen, geluidsoverlast, daar hebben ook andere huurders last van. Soms loopt een situatie zo uit de hand dat bewoners bang worden voor die ‘gekke’ buurman. Daarom moet ervoor worden gewaakt dat een wijk of flatgebouw niet wordt ‘volgestopt’ met lastige huurders. Het moet wel werkbaar blijven, erkent ook het stadsbestuur van Rotterdam. Vanwege bezuinigingen bij de GGZ is het aantal plaatsen in instellingen met een derde afgenomen, met alle gevolgen van dien. Als deze situatie niet verandert zullen de problemen in de toekomst alleen nog maar groter worden.

Bron: NRC Next