Steeds groter deel huurwoningen valt onder vrije sector

17 juli 2023

Het aandeel huurwoningen in de vrije sector neemt steeds verder toe in Nederland. Momenteel vallen meer dan 600.000 woningen, oftewel 8% van alle woningen, onder deze categorie. Dit is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Met name in de grote steden is deze stijging nog veel groter.

Toenemend aantal vrijesectorwoningen

Zowel private eigenaren als woningcorporaties verhuren woningen boven de huurliberalisatiegrens van €808,06 (2023). In de afgelopen tien jaar is het aantal vrijesectorwoningen gegroeid, ten koste van de sociale huursector.

Amsterdam heeft behoefte aan meer middeldure huurwoningen

Sterke groei in de grote steden

Met name in de grote steden is het aandeel vrijesectorwoningen veel sneller gestegen dan het landelijk gemiddelde. Dit komt voornamelijk door particuliere investeerders die woningen kopen om te verhuren. De overheid heeft inmiddels maatregelen genomen om deze vorm van beleggen te ontmoedigen.

Maximering van huurprijzen

Sinds mei 2021 heeft de overheid de huurprijzen in de vrije sector gemaximeerd. Hoewel de stijging in 2022 hoger was dan het maximum, werd dit berekend inclusief huurharmonisatie. Dit betekent dat grotere prijsstijgingen na een wisseling van huurder zijn meegenomen.

Verlenging van de regeling

Woonminister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat de regeling om de huurprijzen in de vrije sector te maximeren met drie jaar verlengd zal worden. Deze regeling is van toepassing op meer dan 600.000 vrijesectorwoningen in Nederland. Hiermee hoopt de overheid verdere prijsstijgingen binnen de vrije huursector te beperken.

Bron: FD.nl