Een stad op het water, is dat de toekomst voor Nederland?

14 oktober 2019

Nederlanders en het water zullen altijd een band met elkaar blijven houden. Ooit lag immers een groot deel van westelijk Nederland onder water, nu is dit deel van het land het meest welvarend. Omdat er steeds minder ruimte komt zoeken ingenieurs naar mogelijkheden om een stad op het water te bouwen. Het lijken ambitieuze plannen die sneuvelen op de tekentafel, maar deze optie wordt wel degelijk serieus onderzocht.

Een onafhankelijke staat op de oceaan

Niet alleen in Nederland wordt er gedroomd over wonen op het water. Ook in Amerika wordt hierover nagedacht. Een bedrijf wil een eiland ontwikkelen op de Atlantische Oceaan, ver genoeg van het land verwijderd om niet onder de wetgeving van dat land te vallen. Een onafhankelijke staat waar wordt geleefd op een zo duurzaam mogelijke manier. Windmolens en zonnepanelen maken nadrukkelijk deel uit van de mogelijke inrichting. Toekomstmuziek wellicht, maar het is niet uitgesloten dat deze plannen in de verre toekomst werkelijkheid gaan worden. Al lijkt het op dit moment nog niet haalbaar. Op zee heb je nu eenmaal te maken met enorme krachten van golven. Alleen cruiseschepen zijn daartegen bestand.

Een stad op het water, is dat de toekomst voor Nederland

Bouwen op het water wordt in de toekomst mogelijk

Een stad op het water wordt in de toekomst zeker mogelijk. Niet direct op volle zee. In een rustiger deel van de zee, dicht bij de kust, zijn er mogelijkheden om te bouwen. De groeiende bevolking, zowel in Nederland als wereldwijd, dwingt ontwikkelaars om met nieuwe innovaties te komen. Daar komt nog eens bij dat steeds meer mensen in steden wonen omdat ze wegtrekken uit dorpen met minder goede voorzieningen en minder werkgelegenheid. Als de steden zijn volgebouwd zal er op andere plaatsen naar mogelijkheden moeten worden gezocht. Daarbij moet overigens niet alleen aan bouwen op zee worden gedacht, maar ook in andere buitengebieden die nu nog onbenut zijn gebleven.

Bron: NRC Next