De stad moet zijn dynamiek behouden met een mix van werken en wonen bedrijvigheid in stedelijke gebieden

2 december 2020

Er moeten meer huizen worden gebouwd. Daar is iedere Nederlandse gemeente van doordrongen. Maar dat mag niet geheel ten koste gaan van de bedrijvigheid in stedelijke gebieden. Zo oordelen bestuurders en andere deskundigen. Daarom moet er meer aandacht komen voor een gezonde mix van ondernemen, wonen en ontspanning als er gebouwd wordt. Bedrijventerreinen die aan een opknapbeurt toe zijn, bieden daartoe kansen. Hier kan op een zodanige wijze worden gebouwd dat er naast bedrijfslocaties ook ruimte is voor woningen.

Het Hembrugterrein in Zaandam wordt ontwikkeld voor wonen en werken

De gemeente Zaanstad wil het Hembrugterrein, voorheen in gebruik bij Defensie, gaan ontwikkelen. Hier moet de bedrijvigheid in stedelijke gebieden worden gecombineerd met wonen. Naast ruimte voor bedrijven moeten er ook 1.000 woningen komen, die uiteraard op de toekomst zijn voorbereid en dus geen gasaansluiting krijgen.

De stad moet zijn dynamiek behouden met een mix van werken en wonen bedrijvigheid in stedelijke gebieden

Corona en reshoring maken anders denken noodzakelijk

Volgens deskundigen zijn er twee ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om anders te gaan denken over wonen en werken. Allereerst is er reshoring, de trend om de productie van goederen terug te halen uit lagelonenlanden, een trend die duidelijk heeft ingezet. En dan is er de coronacrisis, die ontwikkelingen op het gebied van thuiswerken c.q. een meer flexibele combinatie van wonen en werken in een stroomversnelling heeft gebracht. Deze twee zaken bieden kansen aan steden om voormalige bedrijventerreinen en nieuwe invulling te geven die recht doet aan een veranderende maatschappij.

Nieuwe Omgevingswet biedt kansen

Momenteel zijn er vaak nog belemmeringen om de bedrijvigheid in stedelijke gebieden beter af te stemmen op de behoefte van de toekomst. Maar als vanaf 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt kan het tij keren. Gemeentelijke besturen krijgen dan meer zeggenschap op het gebied van bouwen. Hiermee kunnen zij de dynamiek terugbrengen in de stad of deze behouden, zo constateren deskundigen. Er moet daarbij ook regionaal worden gekeken. Zo zouden bedrijven waar nu geen of onvoldoende ruimte voor is in de Metropoolregio Amsterdam naar omliggende plaatsen kunnen verhuizen, zoals Alkmaar. Dit vraagt natuurlijk om goede afspraken en diepgaand overleg over de mogelijkheden.

Bron: Stadszaken.nl