Sociale huurwoning in Venray: 18 jaar wachten

28 april 2020

Wie op zoek gaat naar een sociale huurwoning in Venray, zal flink wat geduld moeten uitoefen. In februari, nog voordat corona een rol ging spelen in Nederland, kwamen zeven mensen bijeen voor een woning aan de Aronskelk. Nummer 38 in de straat is het huis waarop zij hun oog stuk voor stuk hebben laten vallen.

Direct toehappen

Terwijl de huidige bewoners nog debatteren over wat er wel en niet in de woning achterblijft, voltrekt de bezichtiging zich in razend tempo. Het bekijken van een sociale huurwoning in Venray hoeft vaak niet meer dan vijftien minuten te duren. Soms worden huizen zelfs direct geaccepteerd, nog zonder dat er ook maar naar gekeken wordt. Dit komt bij corporatie Wonen Limburg met enige regelmaat voor.

Zeer lange wachttijden

Zo snel als de bezichtiging gaat, zo traag kom je ervoor in aanmerking. De zeven bezoekers van de woning aan de Aronskelk staan stuk voor stuk al jaren ingeschreven. Op de woning kwamen 433 reacties. Alleen de eerste tien mogen komen kijken. De nummer 1 op de lijst stond zelfs al 18 jaar op de wachtlijst.

Wachtlijsten blijven groeien

Het einde aan de wachtlijsten voor sociale huurwoningen is nog lang niet in zicht. Bij Wonen Limburg neemt de wachttijd zelfs alleen maar verder toe. Het kan zelfs al geen wachtlijst meer genoemd worden. De tijd van inschrijven en afwachten ligt al heel ver in het verleden. Tegenwoordig is veel meer nodig.

Reageren op woningen

Zoals elke corporatie tegenwoordig doet, is ook voor Wonen Limburg het actief reageren van wachtenden belangrijk geworden. Wie op zoek is naar een sociale huurwoning moet op de reactielijst zien te komen. Wie het langst ingeschreven staat, komt bovenaan te staan. En zo verder tot degene die het kortst geleden een inschrijving heeft gedaan.

Sociale huurwoning in Venray kost 18 jaar wachten

Meer dan inschrijven

Inschrijven op de wachtlijst voor sociale huurwoningen is de gemakkelijkste stap. Dit is online te mogelijk en kost niets. Wie wil gaan huren, moet allerlei gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld met betrekking tot het inkomen dat je verdient. En een verklaring van de vorige verhuurder. Ook een uittreksel van je woonhistorie wordt gevraagd.

Heel veel geduld hebben

Vervolgens is het een kwestie van heel veel geduld hebben. Hopen op een uitnodiging. Om vervolgens na een bezichtiging van een krap kwartier direct te beslissen of dit is waar je meer dan 15 jaar op hebt gewacht. Het is dan ook niet gek dat mensen daardoor nog kritischer worden op de woningen. De woning moet wel perfect zijn, met zo’n wachttijd.

Situatie in Nederland

Deze gang van zaken rondom een sociale huurwoning is niet uniek voor Wonen Limburg. Overal in Nederland worden de lijsten alleen maar langer en neemt de wachttijd verder toe. Het bijkomende nadeel is dat de sociale sector de plek is waarop de meest kwetsbare mensen van het land zijn aangewezen. Dit aantal is aan het groeien, maar het aantal woningen blijft ver achter.

Onvoldoende nieuwbouw

Onderzoek van koepelorganisatie Aedes liet recentelijk al zien dat het aantal nieuwbouwwoningen achterblijft. Het totaal daalt zelfs al enkele jaren in de sociale sector. Dit heeft als gevolg dat mensen die reageren op plek 200 komen te staan en dus eigenlijk nooit in aanmerking komen.

Verklaring voor het probleem

Een verklaring voor het probleem is dat de sociale huurwoningen alleen maar een grotere rol zijn gaan spelen. Meer kwetsbaren moeten langer zelfstandig wonen. Jongeren en ouderen kunnen bovendien geen woning betalen. Dit betekent dat zij allemaal in de sociale sector terechtkomen. Met het probleem van de coronacrisis daar dan nog bovenop, worden de problemen de komende tijd alleen maar nog groter.

Bron: NRC.next