De soap rond het Canadese Homburg Invest nadert zijn ontknoping

1 april 2021

Beleggingsfonds Homburg Invest in Canada opgericht door de Nederlander Richard Homburg. Het bedrijf bezat op een zeker moment panden in zowel Nederland als Duitsland en Estland, Letland en Litouwen. Zo’n 9.000 vooral Nederlandse beleggers bezaten voor circa 440 miljoen euro aan obligaties in Homburg Invest. Hen werd een rendement van ruim 9% per jaar voorgespiegeld. Maar helaas gingen de zaken minder voorspoedig dan gedacht.

Einde aan surséance

Sinds 2011 verkeert Homburg Invest in surséance van betaling. Een claim tegen de Nederlandse staat werd afgewezen, waarna slepende procedures volgden. De panden van HI werden verkocht, uiteindelijk wisselde het laatste vastgoedobject eind 2020 van eigenaar. Volgens een aankondiging van een Canadese rechter kan nu, bijna 10 jaar later, worden overgegaan tot het doen van uitkeringen aan de schuldeisers. De stichting Homburg Bonds, die de belangen van Nederlandse obligatiehouders behartigt, staat echter niet te juichen. De obligatiehouders ontvingen al eerder een vergoeding. Met een ‘minimale’ uitkering uit het faillissement moeten zij er een streep onder zetten, zo is de verwachting.

De soap rond het Canadese Homburg Invest nadert zijn ontknoping

Rechtszaken tegen Richard Homburg

Met het uitspreken van het faillissement is de soap rond Homburg Invest nog niet ten einde. Wat het extra ingewikkeld maakt is dat gedupeerden het oneens zijn over de aanpak. Een deel wil een civiele procedure starten tegen de schuldigen van het debacle. Een andere groep mikt op strafrechtelijke vervolging. Hoewel het einde van deze langslepende kwestie in zicht lijkt, is het zeker niet zo dat het dossier binnenkort definitief kan worden gesloten.

Bron: Het Financieele Dagblad