Slechte ventilatie op basisscholen zorgt voor chronische gezondheidsklachten

25 juli 2022

De ventilatie op basisscholen baart nog steeds zorgen. De uitbraak van corona zorgde ervoor dat het een belangrijk agendapunt werd. Er kwam speciale aandacht voor goede ventilatie op basisscholen, vaak oudere gebouwen waarbij aan dit punt niet al te veel aandacht was besteed bij de bouw. Maar bij zo’n 16% van de schoolgebouwen is goede ventilatie anno 2022 nog steeds niet geregeld, ondanks dat het Rijk met een bedrag van 360 miljoen euro over de brug kwam, later verhoogd naar 500 miljoen. Scholen kunnen tot 60% van de kosten terugkrijgen.

Afgeschreven schoolgebouwen

Een voorbeeld van een basisschool waar de ventilatie tot problemen leidt is De Bellefleur in Dodewaard. Gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw en ooit goed voor zo’n 150 leerlingen. Maar toen de kerncentrale van Dodewaard sloot vergrijsde het dorp snel. Nu heeft De Bellefleur nog zo’n 50 leerlingen, verdeeld over een onderbouw- en bovenbouwgroep. Voldoende om open te mogen blijven, maar het gebouw waar de school is gehuisvest is allang afgeschreven. Een schoolgebouw heeft een economische levensduur van zo’n 40 jaar. In de zomer is de school in Dodewaard net een oven en krijgen de kinderen daarom vaak buiten les. In de winter kan er geen raam open omdat het dan veel te koud wordt. Veel ramen hebben enkel glas, van isolatie is dus nauwelijks sprake.

Slechte ventilatie op basisscholen zorgt voor chronische gezondheidsklachten

Ramen en deuren openzetten niet altijd een optie

De ventilatie op basisscholen kan niet simpelweg worden geregeld door ramen en deuren open te zetten. Ten eerste moeten de docenten toezicht kunnen houden om te voorkomen dat leerlingen er vandoor gaan. Ten tweede is de lucht die van buiten komt lang niet altijd gezond. De lucht moet worden gefilterd om van fijnstof en andere schadelijke stoffen te worden ontdaan. Deskundigen spreken hun verbazing en verontrusting uit over de slechte ventilatie op scholen. Het leidt tot vermoeidheid en concentratieproblemen, wat de leerprestaties uiteraard niet ten goede komt. Daarnaast kan het leerlingen en docenten ziek maken.

Ventilatie niet rendabel

Voor De Bellefleur wordt het installeren van goede ventilatie niet rendabel geacht. Er is nieuwbouw gepland die over enkele jaren klaar is. Tot die tijd moeten docenten en leerlingen het maar zien vol te houden. Ondanks de verhoogde subsidie voor dit doel kampen meer scholen in Nederland met dit probleem. De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg, portefeuillehouder ventilatie bij de VNG, pleit er dan ook voor dat scholen veel eerder dan na de nu gehanteerde gemiddeld 70 jaar worden vervangen door nieuwbouw. Eerenberg schat in dat er tot 2050 jaarlijks zo’n 750 miljoen euro nodig is voor nieuwbouw van scholen dan wel grondige renovatie.

Bron: NRC