Senioren vinden steeds moeilijker een geschikte woning

23 februari 2021

Niet alleen starters, maar ook senioren hebben het steeds moeilijker op de woningmarkt. Er zijn niet alleen te weinig huizen voor starters, er is ook een tekort aan seniorenwoningen. Het gevolg hiervan is dat ouderen, die in sommige gevallen hulpbehoevend zijn, met 1 of 2 personen in veel te grote eengezinswoningen blijven wonen. Niet omdat ze daar zelf voor kiezen, maar omdat er geen geschikte seniorenwoning voorhanden is. Alleen gefortuneerde ouderen hebben mogelijkheden om hun oude dag met het nodige comfort door te brengen.

Belemmeringen tijdens de wooncarrière

De gemiddelde Nederlander verhuist zo’n 10 keer in zijn leven. Van het ouderlijk huis naar een studentenflat, vervolgens naar een flat of appartement, daarna een eengezinswoning en tot slot een seniorenwoning en soms uiteindelijk een verzorgingstehuis. De eengezinswoning kan dan soms vaker voorkomen als er vanwege werk of relatie verhuisd wordt. Met name starters die vanuit hun studentenflat op zoek gaan naar een eigen woning hebben het moeilijk. Maar ook senioren die hun te grote eengezinswoning willen inruilen lukt het niet om geschikte woonruimte te vinden vanwege het tekort aan seniorenwoningen.

Senioren vinden steeds moeilijker een geschikte woning

De seniorenmakelaar kan hulp bieden

Los van het tekort aan geschikte woningen voor ouderen spelen er vaak nog andere factoren mee. Veel senioren staan niet te trappelen om te verhuizen, omdat ze vaak al tientallen jaren op dezelfde plek wonen en hun vertrouwde omgeving niet willen opgeven. Een seniorenmakelaar kan in zulke gevallen uitkomst bieden. Hij of zij kan de oudere helpen met het vinden van geschikte woonruimte omdat een makelaar vaak goed weet wat er beschikbaar is of komt. Daarnaast kan de oudere bij deze persoon terecht met zorgen en verwachtingen over de mogelijke verhuizing. Dit soort gesprekken met de partner of de kinderen kan namelijk nogal stressvol verlopen, omdat de oudere nog moet wennen aan het idee om de vertrouwde plek op te geven.

Waken voor voldoende zorg voor ouderen

Deskundigen wijzen er op dat ervoor moet worden gewaakt dat iedereen, dus ook senioren die niet vermogend of mondig zijn, geschikte woonruimte vinden. Inclusieve wijken, waar mensen van alle leeftijden wonen, worden op steeds meer plaatsen gecreëerd. Zo kunnen ouderen dan een beroep doen op jonge buren als ze hulp nodig hebben. Een mooi initiatief, maar de overheid moet zich wel realiseren dat zij een zorgplicht hebben voor mensen die hulp behoeven. Het afschalen van de zorg heeft in sommige gevallen schrijnende vormen aangenomen. Het tekort aan seniorenwoningen staat natuurlijk niet op zichzelf. Het maakt deel uit van het landelijke tekort aan huizen.

Bron: NRC Next