Senator Kluit pleit voor pauze in uitvoering Omgevingswet

24 augustus 2023

Senator Saskia Kluit (PvdA/GroenLinks) uit kritische bedenkingen over de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Eerste Kamer en Omgevingswet: een kritisch standpunt

Senator Saskia Kluit neemt in de Eerste Kamer een kritische houding aan tegenover de Omgevingswet. Ze benadrukt echter dat haar standpunt voortbouwt op het werk van anderen. Hoewel ambtenaren soms geïrriteerd lijken, benadrukt Kluit dat haar focus altijd op de inhoud ligt. Haar zorg betreft vooral de kwaliteit van het openbaar bestuur, waarbij ze parallellen trekt met de Belastingdienst, waarin problemen pas zichtbaar worden wanneer burgers er last van ondervinden.

Miljoeneninjectie van de overheid moet de woningbouw in Nederland op gang houden

Uitvoeringsproblemen en bezwaren

Kluit signaleert uitvoeringsproblemen rond de Omgevingswet. Het inzetten van Omgevingsdiensten voor bijstand aan gemeenten bij vergunningstrajecten verloopt stroef. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren en voldoet niet aan toegankelijkheidseisen. Dit zorgt voor inefficiëntie en onbegrip bij burgers. Kluit erkent dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet momenteel in een impasse verkeren, en betwijfelt de praktische onmogelijkheid om ze los te koppelen.

Onderkennen van problemen en oplossingen

De senator stelt dat het loskoppelen van de Wkb en de Omgevingswet niet zo complex hoeft te zijn als voorgesteld. Ze vermoedt dat de minister vooral vreest dat dit de invoerdatum van de Omgevingswet in gevaar brengt. Kluit pleit voor uitstel, omdat de Wkb onvoldoende kwaliteitsborgers heeft en dit problemen voor gemeenten met zich meebrengt. Ze vreest dat rechtszaken tegen ruimtelijke plannen de ontwikkeling van woningbouw, energietransitie en landelijk gebied zullen vertragen.

Voorstellen voor uitstel en bezinning

Kluit oppert een afkoelperiode om lessen over marktwerking in het ruimtelijk domein te evalueren en onduidelijke begrippen te verhelderen. Ze benadrukt dat de Overheid met de Omgevingswet veel controle uit handen geeft, met risico’s op rechtszaken en vertragingen. Hoewel ze niet optimistisch is over het uitstellen van beide wetten, benadrukt Kluit dat het nodig is om de omvangrijke problemen te adresseren en een betere wetgeving te waarborgen.

Bron: cobouw.nl