Schone lucht en een groene omgeving bij nieuwbouw

5 oktober 2020

Bouwbedrijven krijgen steeds meer oog voor schone lucht in huis. Doordat huizen steeds beter geïsoleerd zijn, wordt de lucht bijvoorbeeld niet meer ververst door kieren bij de kozijnen. Dit kan ervoor zorgen dat je je minder fit voelt, aangezien er meer koolstofdioxide en fijnstof in een huis voorkomt. 80% van de fijnstof die een mens inademt, gebeurt binnenshuis, heeft TNO geconcludeerd na onderzoek. Een groot deel van die stof komt van buiten het huis, maar ook koken draagt bij aan de productie van fijnstof. Bouwbedrijf Heijmans wil hier de komende jaren wat aan doen.

Moderne technieken

Maarten van Duijn, directievoorzitter bij Heijmans, geeft aan dat bouwen steeds complexer wordt. Er moet niet alleen energiezuinig gebouwd worden, maar ook circulair. Daarnaast is het van belang dat er weinig geluidshinder en luchtverontreiniging is. Nederlanders leven namelijk gemiddeld dertien maanden korter door luchtverontreiniging. Om dit te bereiken is er een belangrijke rol weggelegd voor technologie. Heijmans zet sinds 2015 bijvoorbeeld een slimwonenpakket in. In eerste instantie konden bewoners hun energieverbruik bekijken en lampen en de verwarming op afstand bedienen. Sinds kort is dit pakket echter uitgebreid.

Het gebruik van sensoren

In de wijk Maanwijk in Leusden worden bij dit pakket ook sensoren geplaatst, waarmee bewoners de luchtkwaliteit in de gaten kunnen houden. Op een duidelijke manier wordt aangegeven wat er gemeten wordt en wat er gedaan kan worden om voor betere lucht in huis te zorgen. Van Duijn geeft aan dat er veel wordt samengewerkt met partners. Het Longfonds helpt Heijmans bijvoorbeeld met kennis over allergieën, zodat de sensoren hun werk beter kunnen doen. Daarnaast worden de gegevens van de sensoren op een anonieme basis bijgehouden. Hierdoor kunnen ze in de toekomst verbeterd worden.

Schone lucht en een groene omgeving bij nieuwbouw

Een groene buitenruimte

Maar ook de buitenruimte is erg belangrijk voor schone lucht en gezonde bewoners. Maanwijk wordt bijvoorbeeld voorzien van een boomgaard, een moestuin en binnentuinen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit zorgt er mede voor dat de biodiversiteit toeneemt. Uit onderzoek blijkt bovendien dat mensen zich prettiger en gezonder voelen als ze in een groene omgeving verblijven. Ook let Heijmans extra op het gebruik van duurzame materialen en wordt er deelmobiliteit ingezet, zodat men minder vaak een tweede auto aanschaft.

Andere duurzame ontwikkelingen

Niet alleen in Leusden, maar ook op andere locaties is men bezig met duurzame bouwprojecten. In Utrecht start bijvoorbeeld de bouw van Wonderwoods, dat door Stefano Boeri en MVSA ontworpen is. De twee torens worden voorzien van daktuinen en gevels met veel groen. Daarnaast komen er bijenkasten en kasten voor vleermuizen en slechtvalken. Door bijen worden de planten bestoven en de vleermuizen eten vervelende insecten. In Milaan staat een soortgelijk gebouw. Bosco Verticale is in 2014 opgeleverd en levert veel positieve reacties op.

Nog meer voordelen

Dankzij deze groene ontwikkelingen verbetert de biodiversiteit, maar ook de gezondheid en productiviteit van mensen. De productiviteitswinst van een groene omgeving is volgens Arcadis €3600 per jaar per persoon. Bovendien wordt het binnenshuis ook een stuk aangenamer door een groene omgeving. Bomen en daktuinen zorgen bijvoorbeeld voor schaduw en koeling in de zomer, terwijl het isolerende effect van de begroeiing in de winter voor warmere woningen zorgt. Ook bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Triodos en bij het aanleggen van de Groene Loper in Maastricht worden deze mogelijkheden optimaal benut.

Een gezondere bevolking in Maastricht

De Groene Loper in Maastricht is een park dat is aangelegd op de oude plek van de A2. Er zijn veel wandel- en fietspaden en aan de randen van het park worden 1145 huizen gebouwd. Niet alleen in de buitenruimte wordt veel aandacht aan gezondheid besteedt, maar ook binnenshuis. Ballast Nedam en Brink Climate Systems bieden bijvoorbeeld Pure Air systemen aan, die niet alleen ventileren, maar ook de fijnstof uit de lucht halen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat bewoners 5 jaar langer leven.

Bron: Het Financieele Dagblad