Scholen krijgen ondersteuning van een coördinatieteam bij de strijd tegen COVID-19

8 september 2020

Nu de scholen in heel Nederland weer zijn begonnen wordt ook duidelijk tegen welke problemen zij aanlopen bij het naleven van de coronaregels. Een coördinatieteam onder leiding van Doekle Terpstra moet ondersteuning bieden bij het controleren van de ventilatiesystemen op scholen. Het RIVM adviseert nu om regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open te zetten zodat er frisse lucht naar binnen kan stromen. Of dit voldoende effect heeft is echter niet wetenschappelijk aangetoond. Alle scholen moeten vóór 1 oktober controleren of hun ventilatiesystemen voldoen aan minimumeisen die zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Deskundigen: Ventilatie op scholen is onder de maat

Volgens deskundigen is de ventilatie op veel scholen onder de maat. Dat was al het geval voordat de corona epidemie uitbrak. Doekle Terpstra, directeur van Techniek Nederland, wil niet speculeren over de situatie van de ventilatiesystemen op scholen. Dat deskundigen in een persbericht aangeven dat de situatie alarmerend is, vindt hij uiteraard wel zorgelijk. Dat leerlingen en leerkrachten veilig naar school kunnen is wat hem betreft de belangrijkste drijfveer van het coördinatieteam.

Scholen krijgen ondersteuning van een coördinatieteam bij de strijd tegen COVID-19

Verwarring over minimale eisen

In een handleiding die aan alle scholen in Nederland is gestuurd staan de minimale eisen voor de luchtkwaliteit vermeld. Die eisen verschillen op grond van de functie van een lokaal en het aantal daar aanwezige leerlingen. Als een school niet voldoet aan deze minimumeisen moet contact worden opgenomen met de GGD. Verwarrend is dat de GGD ook eigen richtlijnen heet geformuleerd, die strenger zijn dat de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Zo weten scholen dus niet waar ze aan toe zijn. Het verduurzamen van het klimaatsysteem op scholen is een kostbare aangelegenheid.

Om de ventilatiesystemen op scholen te laten voldoen aan de eisen zijn investeringen nodig tot zo’n 2 miljard euro. Dit kunnen de scholen nooit zelfstandig opbrengen. De overheid zal hier dan ook moeten bijspringen. Omdat er ook zorgen zijn over de ventilatiesystemen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, lijkt het logisch dat ook hier een ondersteunende commissie voor komt. Maar Terpstra geeft aan zich nu eerst op de scholen te gaan richten, al ondersteunt hij de zorg over deze sector.

Bron: Het Financieele Dagblad