Beloning medewerkers van Schiphol afhankelijk van aantal klachten

21 januari 2019

Schiphol krijgt steeds meer klachten over geluidsoverlast. Daarom slaat de luchthaven een nieuwe richting in: de medewerkers krijgen een beloning die gebaseerd is op de tevredenheid van de omwonenden. Dick Benschop, de nieuwe CEO, vindt namelijk dat de relatie van Schiphol met de omgeving een stuk beter kan. Hij heeft veel gesproken met de omwonenden en zij zijn erg ontevreden over de overlast en de snelle groei van de luchthaven. Op deze manier wil hij hier verandering in brengen.

Die ontevredenheid blijkt ook uit de cijfers. Er werden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) namelijk maar liefst 11.500 klachten ingediend het afgelopen jaar. Een recordaantal. Daarom wil Benschop nu maatregelen nemen. Hij weet nog niet precies hoe hij het beloningssysteem gaat inrichten. Maar dat er dingen gaan veranderen, is wel zeker.

Schiphol gaat meer doen met klachten omwonenden

Sterke groei: meer klachten

Het groeiende aantal klachten van de omwonenden van Schiphol hangen nauw samen met de sterke groei van de luchthaven. De meeste bewoners zijn dan ook tegen verdere groei. Een kwart van de mensen ziet zelfs liever dat er minder vluchten komen. Daar komt nog bij dat de omwonenden ook weinig vertrouwen hebben in de manier waarop Schiphol de metingen verricht en de hinder in kaart brengt.

Schiphol is in overleg met de lokale overheden en met de bevolking over de toekomst van de luchthaven, maar daar zit nu geen schot meer in. Er moet een beslissing genomen worden over de groei na 2020, maar nu de bewoners geen verdere groei willen, komt er geen overeenstemming. De toekomst over de groei van Schiphol blijft vooralsnog dus nog onbekend.

Bron: FD.nl