RvS: Geen winkels buiten het stadscentrum

5 augustus 2019

Het is een groeiend probleem: de verpaupering van het centrum van veel dorpen en steden. Winkels sluiten omdat ze de concurrentie met het internet niet meer aan kunnen. Of winkels trekken weg naar de rand van de stad om zich daar te nestelen tussen de winkels op de woonboulevard. Gemeenten willen dit niet, omdat ze van mening zijn dat deze winkels daar niet thuis horen. Winkels buiten het stadscentrum was tot voor kort lastig te voorkomen omdat er eigenlijk geen sluitende wet- en regelgeving voor was. Na een jarenlang slepende zaak over de vestiging van Bristol, een keten voor kleding en schoenen, op een industrieterrein, deed de Raad van State hier eind juli 2019 uitspraak over.

Alleen winkels met volumineuze producten aan de stadsrand

Veel gemeenten passen hun bestemmingsplannen aan. Ze willen er zo voor te zorgen dat alleen winkels die veel oppervlakte nodig hebben zich aan de stadsrand mogen vestigen. Winkels buiten het stadscentrum mogen alleen als ze kunnen aantonen zoveel ruimte nodig te hebben dat een vestiging in het centrum niet haalbaar is. Dat geldt in de regel alleen voor meubelzaken en bouwmarkten. Het is niet voor niets dat de plaats waar deze zaken zijn gevestigd vaak als ‘woonboulevard’ worden aangemerkt. Een kledingketen past daar absoluut niet bij en daarom voerde onder andere de gemeente Appingedam een jarenlange strijd om de vestiging van Bristol op de woonboulevard te voorkomen. Met succes, zo blijkt nu.

RvS Geen winkels buiten het stadscentrum

Aanvullend onderzoek voor detailhandel op het Woonplein

De RvS deed al eerder uitspraak en gaf de gemeente Appingedam toen opdracht om zijn standpunt nader te onderbouwen. Dat deed de gemeente met een onafhankelijk onderzoek nar de gevolgen van de vestiging van detailhandel op hun Woonplein. De Raad vond deze onderbouwing voldoende waarna de uitspraak volgde. Deze kan uiteraard gevolgen hebben voor vergelijkbare zaken die in andere plaatsen spelen.

Bron: Financieele Dagblad