Rotterdamwet: Onderzoek naar effecten en kritiek

24 januari 2024

Rotterdam kampt met demografische veranderingen die twintig jaar geleden werden voorspeld, waaronder een verjonging, verarming, en toename van de zwarte bevolking. In reactie hierop werd de Rotterdamwet geïntroduceerd, gericht op het weren van bepaalde bewoners uit achterstandswijken. Recent onderzoek wijst echter uit dat deze wet niet alleen ineffectief is, maar ook negatieve gevolgen heeft voor de huizenprijzen in de betreffende buurten.

Doel van de Rotterdamwet

De Rotterdamwet, officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, beoogt de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Vanaf de invoering in 2005 tot latere wijzigingen in 2016, kunnen mensen met een laag inkomen, een strafblad of overlastgevend gedrag geweerd worden. Hoogleraren stellen echter vast dat de wet stigmatiserend werkt en weinig positieve invloed heeft op de leefbaarheid.

Effecten van de Rotterdamwet

Onderzoek door hoogleraren stedelijke economie toont aan dat de Rotterdamwet geen verbetering in leefbaarheid en inkomensniveau van de bewoners heeft gebracht. Opvallend is echter dat de huizenprijzen in gebieden waar de wet van kracht is, 3 tot 5 procent lager zijn dan in vergelijkbare wijken zonder de wet. Dit prijsverschil wordt toegeschreven aan het negatieve stigma dat op de betreffende buurten rust.

Eerdere kritiek op de wet

Eerdere evaluaties hebben consistent aangetoond dat de Rotterdamwet weinig meetbare impact heeft op leefbaarheid en veiligheid. In 2015 concludeerde onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam bovendien dat met name jonge, alleenstaande mannen met een migratieachtergrond geweigerd worden in deze buurten.

Uitbreidingsplannen en kritiek van Minister Hugo de Jonge

Ondanks de kritiek wil Minister Hugo de Jonge de wet uitbreiden, zelfs naar niet-stedelijke gebieden. Hij stelt voor om naast politiegegevens ook andere bronnen te gebruiken voor screening, zoals meldingen van woonoverlast en illegale praktijken. Ook pleit hij voor het geven van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen. Onderzoeker Hans Koster waarschuwt echter dat de wet populair is vanwege de geringe investeringen, maar het heeft wel negatieve gevolgen voor de huizenprijzen, zoals blijkt uit recent onderzoek.

 

Bron: NRC