De rol van maatschappelijk financieren op middenhuur

9 maart 2020

Middenhuur komt voort uit het spel tussen overheden en marktpartijen. De opkomst van een organisatie als Maatschappelijk Financieren worden plannen voor financiering voor de woningbouw uitgewerkt. Zo is meer met middenhuur mogelijk.

Lastige businesscase

Middenhuur zorgt voor de nodige rekenproblemen. Wie als belegger snel hoge rentes moet aflossen, ziet weinig aantrekkelijks in een huurprijs van €700,- tot €900,-. Dit brengt het rendement in gevaar. Terwijl de overheid ambities heeft als het om woningen in het middensegment gaat. Het model van de organisatie Maatschappelijk Financieren helpt. Staat een overheid garant, dan zal de bank een lagere rente rekenen. Wat middenhuur bereikbaar maakt.

Is het realistisch?

De aanpak wordt nog niet toegepast. Dat komt omdat de voorwaarden nog niet duidelijk zijn. Een gemeente moet de steun aan een project bijvoorbeeld kunnen verantwoorden. Bovendien is ook de lening een klein risico. Is de aflossing niet te voldoen, dan is de gemeente verantwoordelijk. Bovendien is er het vraagstuk van ongeoorloofde staatssteun. Het betreft immers geen verduurzaming.

De rol van maatschappelijk financieren op middenhuur

Andere mogelijkheden

Er wordt niet alleen naar Maatschappelijk Financieren gekeken. Voor middenhuur dienen zich meerdere oplossingen aan. Gemeentelijke verordeningen zijn hier voorbeelden van. Die hebben op het niveau van afzonderlijke projecten meer mogelijkheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Nieuwegein.

Eisen van de gemeente

Natuurlijk kan de gemeente zelf ook eisen stellen aan Maatschappelijk Financieren. Denk aan zaken zoals de samenstelling, maar denk ook aan de maximale huurverhoging. Dit is al wettelijk vastgelegd.

Winst voor het project

Een voordeel voor de projecten met middenhuur is dat in het plan van Maatschappelijk Financieren de baten weer in het project gestopt worden. Het maatschappelijk kapitaal verdwijnt dus niet. Dit lijkt minder aantrekkelijk voor beleggers, maar is het niet.

Werken met andere partijen

De middenhuur is niet alleen aan de markt voer te laten. Ook corporaties mogen hiermee aan de slag gaan. Maatschappelijk Financieren ziet dan ook het liefst corporaties meewerken aan de aanpak. Dit wordt als een aantrekkelijke vorm van samenwerken gezien. Er moet wel eerst een markttoets worden gedaan. Dit is de manier om te bepalen of de corporatie het speelveld daadwerkelijk mag betreden.

Bron: Stadszaken