RIVM kantoor in Utrecht wordt nog duurder en is pas in 2025 klaar

12 september 2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt een nieuw kantoor. Het is de bedoeling dat de medewerkers er hun intrek nemen samen met die van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maar de oplevering is opnieuw uitgesteld. Het kantoor wordt gebouwd op het Science Park bij de Universiteit van Utrecht. Onder andere conflicten met de aannemer zorgen voor de vertraging.

Uitstel tot 2025

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het RIVM al in 2018 zou verhuizen vanuit de huidige locatie in Bilthoven. In 2021 werd aangekondigd dat de toen gehanteerde verhuisdatum, gepland voor de tweede helft van 2021, niet gehaald zou worden. De nieuwbouw zou minimaal 1 tot anderhalf jaar langer duren. Nu laat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer in een brief weten dat ook die voorspelling te optimistisch was. Een belangrijke oorzaak voor de vertraging zijn conflicten met bouwbedrijf Strukton. Dit bedrijf is eigendom van Gerard Sanderink. Deze kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege zijn veelbesproken relatie met Rian van Rijbroek, een dame die zichzelf uitriep tot cyberexpert.

Al problemen vanaf de aanbesteding

Al in 2014, bij de aanbesteding, ontstonden er problemen. Het ontwerp van de architect moest worden aangepast om trillingen in de laboratoria te beperken. Dat was nodig omdat er een tramlijn vlak langs het pand loopt en de nabijheid van snelweg A27. Aanvankelijk zou het pand door een consortium van drie aannemers worden gebouwd. Maar Heijmans en Hurks werden door Strukton uitgekocht, waarna dit bedrijf de bouw zelfstandig oppakte in 2018. De oplevering stond gepland voor tweede helft 2021, maar mede vanwege de uitbraak van corona was al eerder duidelijk dat dit niet haalbaar was. Minister Kuipers en zijn ministerie zijn nog in gesprek met Strukton over de vertragingen, extra kosten en de nieuwe datum van oplevering. Daarom kon de Kamer nu pas worden geïnformeerd.

RIVM kantoor in Utrecht wordt nog duurder en is pas in 2025 klaar

Geschillenprocedures

Een Commissie van Deskundigen buigt zich over twee nieuwe geschillen tussen de opdrachtgever en aannemer. Onder meer heeft Strukton aangegeven dat de bouw pas in 2025 kan worden voltooid. Dit betekent uiteraard ook hogere kosten. De Commissie van Deskundigen brengt een bindend advies uit over de hoogte daarvan en de verdeling tussen Strukton en de Nederlandse Staat.

Meer duidelijkheid in eerste kwartaal 2023

Minister Kuipers schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de geschillencommissie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 met een rapport komt. Dan kan hij de Kamer nader informeren over de kostenverdeling voor het nieuwe kantoor van het RIVM. Oorspronkelijk zouden de totale kosten 267 miljoen euro bedragen. Dat bedrag zal fors worden overschreden. Bovendien is bij de aanbesteding gekozen voor een zogenaamde DBFM overeenkomst. Dit betekent dat aannemer Strukton niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe kantoor van het RIVM, maar ook voor onderhoud en beheer. Dit betekent dat het bouwbedrijf de financiën hiervoor moet organiseren, wat een extra hindernis inhoudt.

Bron: Het Financieele Dagblad