Rijksbouwmeester Veenstra twijfelt aan noodzaak voor 1 miljoen nieuwe huizen

12 november 2021

Francesco Veenstra is in 2021 aangetreden als Rijksbouwmeester van Nederland. In die functie opende hij de vakbeurs Building Holland met het statement dat simpelweg 1 miljoen extra huizen bouwen de woningcrisis in Nederland niet oplost. Volgens Veenstra is er meer nodig. Het gaat volgens hem om het kiezen voor andere oplossingen, zoals een andere manier van samenwonen en -werken tussen mensen.

’70.000 woningen per jaar is voldoende’

Tot 2030 worden als de plannen worden uitgevoerd zoals nu de bedoeling is, jaarlijks zo’n 70.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw maar ook om het verbouwen van kantoren en winkelpanden tot woningen. Daarmee komen we volgens de Rijksbouwmeester al een heel eind om de huidige woningcrisis op te lossen. Het aantal van 1 miljoen huizen die nodig zouden zijn is volgens Veenstra een willekeurig aantal dat ooit is geopperd en sindsdien van hoog tot laag in de maatschappij wordt overgenomen zonder duidelijke onderbouwing.

Rijksbouwmeester Veenstra twijfelt aan noodzaak voor 1 miljoen nieuwe huizen

Behoefte aan ander type woningen

Veenstra bepleit dat het te simpel is om 1 miljoen eengezinswoningen te bouwen. Er is behoefte aan woonruimte voor senioren, de vergrijzing zal de komende jaren fors toenemen. Daarnaast zijn er steeds meer eenpersoonshuishoudens. Die hebben lang niet allemaal de behoefte om in een groot huis te wonen. Een comfortabel appartement is vaak veel aantrekkelijker. Het liefst willen ouderen in hun eigen buurt blijven wonen, dichtbij voorzieningen zoals winkels en het openbaar vervoer. Daarom is het zaak de beschikbare ruimte om te bouwen zo goed mogelijk te benutten hier de woningen neer te zetten waar vraag naar is.

Bouwen met oog voor de toekomst

Volgens de Rijksbouwmeester moeten we ervoor waken dat we niet terugkeren naar 2008. Vlak voor de bankencrisis was het devies ook dat er gebouwd moest worden, meer, groter, duurder. Oog voor behoud van de natuur en het sparen van het milieu was daaraan ondergeschikt. Veenstra wijst er op dat in 2030 de eerste klimaatdoelen gehaald moeten worden. Dat betekent dat er meer nadruk moet komen op circulair bouwen en andere vormen van duurzaamheid. Ook dan kan de woningcrisis worden opgelost, is zijn overtuiging. Er moet gewoon slim worden omgesprongen met de beschikbare ruimte en er moet worden gebouwd waar behoefte aan is. Het aantal van 1 miljoen kan wat Veenstra betreft als belangrijkste doel van tafel.

Bron: Cobouw