Rijksbouwmeester: Niet het aantal maar het soort nieuwe woningen is van belang

1 oktober 2020

Rijksbouwmeester Floris Alkemade onderkent dat er woningen moeten worden gebouwd in Nederland. Maar volgens hem moet vooral goed nagedacht worden over het soort woningen en de locatie van nieuwbouw. Een wijk die een opknapbeurt nodig heeft leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor nieuwbouw om het imago van de buurt op te krikken. Alkemade is van mening dat er niet klakkeloos moet worden gebouwd. De samenleving in Nederland verandert en daar moet tijdig op worden ingespeeld.

Meer eenpersoonshuishoudens in Nederland

Vooral in de grote steden neemt het aantal eenpersoonshuishoudens snel toe. In zijn algemeenheid zijn de gezinnen kleiner dan enkele decennia geleden. Dat betekent dat goed moet worden nagedacht over het soort huizen dat gebouwd wordt en de locatie van deze nieuwbouw. De algemene stelling dat er in Nederland rond 2030 zo’n miljoen extra woningen nodig zijn is daarom volgens de Rijksbouwmeester te simpel. Er zijn veel eenzame mensen in Nederland. Misschien vinden die het wel prettig om een woning te delen of in een hofje te wonen waar meer saamhorigheid is. Daar komt bij dat veel expats zijn vertrokken toen de coronacrisis zich aandiende. Het is aan het eind van 2020 absoluut nog niet zeker of die allemaal wel terugkomen. Daarom is het ook niet logisch om alleen hier op te anticiperen als het gaat om de planning van de locatie van nieuwbouw.

Rijksbouwmeester Niet het aantal maar het soort nieuwe woningen is van belang

Brede maatschappelijke betrokkenheid

De Rijksbouwmeester is alleen verantwoordelijk voor de gebouwen die het Rijk laat zetten of renoveren, zoals momenteel het Binnenhof. Maar hij heeft zich altijd druk gemaakt over de woningbouw in Nederland en schuwde daarbij de discussie niet. Woningen voor asielzoekers te weinig? Hoezo, er staan toch kantoortorens leeg? Die kunnen worden omgebouwd. De Randstad als ‘de motor van Nederland’? Waarom? Het platteland is veel innovatiever en biedt volop kansen.

De coronacrisis is deel van een golfbeweging

Alkemade denkt niet dat de coronacrisis ervoor zorgt dat mensen voorgoed uit de stad wegtrekken. Nu is die tendens er een beetje, maar dat is eerder gebeurd. Eerdere crises hebben ervoor gezorgd dat mensen uit de stad weg wilden, maar een deel komt altijd weer terug. Dit soort golfbewegingen horen bij de geschiedenis. Bovendien is het idee dat je voor bedrijvigheid in de Randstad moet zijn allang achterhaald. Ook in Brabant zitten steeds meer innovatieve bedrijven. Bij het plannen van nieuwe woningen is het volgens Alkemade belangrijk om te kijken naar mogelijkheden in bestaande wijken. Braakliggende terreinen, slimmer herbouwen na sloop. Het zijn allemaal mogelijkheden die goed bekeken moeten worden. De locaties van nieuwbouw maar ook het soort huizen dat daar wordt neergezet, daar moet goed over worden nagedacht om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Bron: Het Financieele Dagblad