‘Rijk, pak ook de regie op de industriële woningbouw’

2 november 2023

De verschuiving van traditioneel naar industrieel bouwen heeft aanzienlijke impact op de bouwsector, zowel binnen de partijen als in de samenwerking in de hele bouwketen. Dit vereist betere coördinatie tussen alle betrokken partijen, en regie kan helpen om deze afstemming te versnellen. De urgentie om dit aan te pakken is duidelijk, aangezien we ons in een periode van grote dynamiek bevinden.

Bestaande vormen van regieNederlandse fabrikant bouwt megafabriek voor prefab woningen in Duitsland

In voorgaande jaren zijn er enkele vormen van regie ontstaan, zoals de Nationale Woon- en Bouwagenda en de Woondeal die het Rijk heeft gesloten. Deze initiatieven richten zich voornamelijk op traditionele woningbouw, met weinig aandacht voor industriële woningbouw. Er zijn ook particuliere initiatieven, zoals de Woonstandaard en de Conceptenboulevard, maar deze groeien langzaam en op beperkte schaal.

Noodzaak voor gecoördineerde regie

Om de groei van industriële woningbouw te bevorderen, is het noodzakelijk om bestaande initiatieven te bundelen en te coördineren. Dit kan leiden tot effectievere beleidsvorming, nauwkeurige monitoring van doelen, prikkels voor investeerders, en kennisontwikkeling in de sector.

Vorm en inhoud van regie

Regie vereist een gecoördineerde aanpak tussen alle betrokken partijen, van overheidsbeleid tot woningfabrikanten. Dit proces moet zowel top-down als bottom-up plaatsvinden, waarbij de behoeften en ervaringen van praktijkpartijen worden meegenomen.

De rol van het Rijk en andere partijen

Het Rijk heeft al het voortouw genomen met initiatieven zoals de Woondeal, maar er is behoefte aan een scherpere visie op industriële woningbouw. Dit vereist samenwerking met belanghebbenden en consultatie van industriële woningbouwers om de doelen te definiëren en de juiste aanpak te bepalen. De dataverzameling over industrialisatie moet centraal worden georganiseerd en periodiek worden gevolgd. Daarnaast moeten opdrachtgevers en fabrikanten samenwerken om kwaliteitsnormen, snelheid en betaalbaarheid te definiëren, en de Bouwstroom te laten groeien.

Kennisontwikkeling en samenwerking

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft een start gemaakt met kennisontwikkeling, maar dit moet verder worden uitgebouwd. De organisatie van deze deal kan leiding geven aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en zorgen voor voldoende opgeleide medewerkers. Samenwerking met diverse partijen, zoals NWO, Atelier Rijksbouwmeester, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en opleidingsinstituten, is essentieel. De Bouwstroom kan dienen als toetsingsorgaan voor de behoefte aan kennis en personeel.

Bron: cobouw.nl