De renteverhoging door de ECB heeft zijn weerslag op de huizenprijzen in Nederland

18 september 2022

De recente verhoging van de hypotheekrente door de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gevolgen voor de woningmarkt in Nederland. Banken en andere hypotheekverstrekkers zullen hierop reageren met aanpassing van hun tarieven. Hierdoor kunnen straks nog minder mensen een woning kopen, omdat hun inkopen hiervoor niet toereikend is. De kans is groot dat hierdoor de huizenprijzen gaan dalen.

Onzekere tijden voor huizenkopers

De Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat de verhoging van de hypotheekrente zeker zal doorwerken op de huizenmarkt. Kopers moeten er rekening mee houden dat de rente de komende tijd verder gaat stijgen. Volgens de wetten van de economie moet de rentestijging ertoe leiden dat mensen minder geld gaan uitgeven. Als de vraag naar producten en diensten afneemt heeft dat logischerwijs een prijsdaling tot gevolg. Uiteraard geldt dat ook voor de huizenmarkt, hoewel de hypotheekrente niet 1 op 1 meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. De hypotheekrente is al fors gestegen. Eind vorig jaar bedroeg de rente voor een hypotheek met 20 jaar vaste rente nog 1,8%. In september 2022 betaalt de consument op een dergelijke lening 4,3% rente.

De renteverhoging door de ECB heeft zijn weerslag op de huizenprijzen in Nederland

Stijging rente op overheidsleningen

De renteverhoging door de ECB zorgde direct voor reacties. In Nederland steeg de rente op overheidsleningen tot net onder de 2%. Dit heeft directe gevolgen voor hypotheken. Dit betekent dat kopers afhaken, omdat ze de huidige prijzen voor koopwoningen simpelweg niet kunnen opbrengen. Daar komt bij dat de regering dit jaar ook een besluit neemt over hypothecaire leningen vanaf volgend jaar. Onder andere het Nibud vindt dat andere vaste lasten zoals energiekosten, nu onvoldoende worden meegenomen. Als hier verandering in komt dan kunnen kopers straks nog minder geld lenen voor de aankoop van een huis.

Prijsdaling koopwoningen onzeker

Of de stijging van de hypotheekrente direct zal leiden tot daling van de prijzen van koopwoningen is nog lang niet zeker. Ook in 2022 stegen de prijzen ondanks de oplopende rente. De hoogte van de hypotheekrente is maar deels verantwoordelijk voor de prijzen van koopwoningen. Het aanbod speelt ook een belangrijke rol. Door de krapte op de huizenmarkt is een grote daling dan ook niet te verwachten, zo voorspelt onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bron: Het Financieele Dagblad