De rechtspersoonlijkheid van natuurgebieden moet nu geregeld worden

15 mei 2023

Een bedrijf heeft een rechtspersoonlijkheid. Het is bijvoorbeeld een NV, een BV of een VOF. Maar hoe zit het met de rechtspersoonlijkheid van natuurgebieden? Het klinkt misschien een beetje wonderlijk, maar D66 prominenten Terlouw en De Groot vinden van niet. Een bedrijf kan zich door een advocaat laten vertegenwoordigen om zijn belangen te behartigen. Dat zou een natuurgebied dus ook moeten kunnen.

Burgerlijk Wetboek

Op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek hebben natuurlijke personen en bepaalde bedrijfsvormen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Voor natuurgebieden geldt die bepaling niet. Die rechtspersoonlijkheid brengt zowel rechten als plichten met zich mee. Een recht is het mogen opkomen voor de eigen belangen. Het recht is gebaseerd op ‘de rede’. Dat wil zeggen dat natuurlijke personen maar ook andere rechtspersonen op basis van redelijke argumenten met elkaar discussiëren wie er in zijn recht staat. De rechter doet in feite niets anders. Die toetst aan de hand van geldende regels welke van de twee partijen in het gelijk wordt gesteld.

De rechtspersoonlijkheid van natuurgebieden moet nu geregeld worden

Ecosystemen

Er is een vorm van omdenken nodig om de rechtspersoonlijkheid van natuurgebieden serieus te nemen. Dit stelt Mr. Ewald van Hal, Directeur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek in een artikel in Cobouw. Je kunt je tegelijk afvragen of het nodig is om hier speciale regels voor op te stellen. Het is immers nu al zo dat een persoon of een groep van personen de belangen kan behartigen. Zo kan een groep naar de rechter stappen om het belang van de Waddenzee te behartigen. Hierdoor werd bijvoorbeeld uiteindelijk besloten om in het Waddengebied niet naar olie te gaan boren. Mr Van Hal gaat er dan ook vanuit dat het pleidooi van De Groot en Terlouw vooral symbolisch is bedoeld.

Bron: Cobouw