Rechter: lagere maximumsnelheid mag niet worden ingewisseld voor woningbouw

9 mei 2022

De rechter in Noord-Holland heeft een streep gezet door bouwplannen voor woningen in Egmond aan den Hoef. Voor de bouw van deze 163 huizen was toestemming gegeven door de gemeente op grond van de verlaging van stikstof uitstoot door de lagere maximumsnelheid naar 100 km per uur. Maar de rechter oordeelt dat deze beslissing in strijd is met de Europese regels. De woningen zouden worden gebouwd in het Noord-Hollands Duinreservaat. Omwonenden verzetten zich tegen de vergunning omdat ze vrezen dat er schade aan het natuurgebied zal ontstaan.

Lagere snelheid moest zorgen dat bouwprojecten konden doorgaan

In 2019 oordeelde de Raad van State dat de maatregelen die de regering had genomen om de normen voor de verlaging van stikstof uitstoot te halen, onvoldoende waren. Daarop werd besloten dat de maximumsnelheid op de snelweg overdag omlaag moest naar 100 km per uur. Hierdoor zou minder stikstof worden uitgestoten waardoor bouwprojecten en grote projecten voor infrastructuur toch konden doorgaan. Provincies konden vervolgens ‘ruimte’ reserveren voor bouwprojecten bij een speciale stikstofbank. Sinds 2020 werden op die manier projecten aangemeld voor de bouw van 33.000 woningen.

Rechter lagere maximumsnelheid mag niet worden ingewisseld voor woningbouw

Stikstof uitstoot stijgt juist

Uit verschillende rapporten blijkt nu dat de uitstoot van stikstof op sommige plaatsen in Nederland juist toeneemt door de verlaging van de maximumsnelheid. Dit geldt onder andere voor de Brunsummer Heide, de Veluwe en de Maasduinen. Omdat er dus geen sprake is van een verlaging van de uitstoot, is de toestemming voor de bouw van huizen in kwetsbare natuurgebieden op basis van onjuiste gegevens verleend. Het gevolg van de lagere snelheid op de snelwegen is dat automobilisten nu vaker uitwijken naar N-wegen. Die liggen vaak dichter bij natuurgebieden, waardoor er in deze kwetsbare regio’s dus juist meer stikstof neerslaat dan toen er op de rijkswegen nog 120 of 130 km per uur mocht worden gereden. De snelheidsbeperking is in strijd met de natuurwetgeving, zo oordeelt de rechter.

Onzekerheid over bouwprojecten

De uitspraak van de rechter in Noord-Holland zet meerdere bouwprojecten op de tocht. Er lopen nog minimaal 9 procedures tegen bouwplannen. De rechter dan wel de Rad van State moet daar nog uitspraak over doen. De regering hoopt dat het uitkopen van varkensboeren voldoende verlaging van de stikstof uitstoot zal opleveren om deze te kunnen toevoegen aan de stikstofbank. Als dat niet lukt dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de bouw van tienduizenden woningen in Nederland. De maximumsnelheid gaat echter voorlopig niet omhoog. De vermindering van de stikstof uitstoot die dit oplevert komt nu ten goede aan de natuur. Over verhoging van de snelheid op de rijkswegen wordt wellicht pas weer gepraat als het merendeel van de auto’s elektrisch is. Dit is pas over enkele decennia het geval.

Bron: Het Financieele Dagblad