De rechter beslist dat de krakers in Wassenaar voorlopig mogen blijven

22 december 2020

De eigenaar van Huize Ivicke mag de krakers niet laten verwijderen. Zo besliste de rechter in december 2020. Het belangrijkste argument daarvoor was dat investeringsmaatschappij Bever, de eigenaar van het pand, geen concrete plannen heeft met de villa. Er wordt geen planning gegeven voor sloop van de villa. Dat weegt volgens de voorzieningenrechter in Den Haag zwaar mee om te beslissen dat het belang van de krakers momenteel groter is. De gemeente Wassenaar, die net als de eigenaar van het pand wil dat de krakers vertrekken, erkent dat dit een zwaarwegend argument is.

Belangen van krakers wegen zwaarder dan vage ontwikkelplannen van de eigenaar

Eigenaar Bever heeft in het voorjaar van 2020 een plan ingediend voor de ontwikkeling van Huize Ivicke waarvoor de krakers uiteraard moeten wijken. Maar het college van B&W van Wassenaar vindt deze plannen te vaag en kan er dus geen oordeel over vellen, zo reageert de verantwoordelijk wethouder desgevraagd. De advocaat van de krakers, Joost Rutteman, spreekt van een interessante zaak. In de zaak wordt ‘het belang van gemeentelijke handhaving genuanceerd’. De krakers veroorzaken geen overlast. Er is sinds dat zij er hun intrek namen slechts 1 keer geklaagd door omwonenden.

De rechter beslist dat de krakers in Huize Ivicke in Wassenaar voorlopig mogen blijven

Nieuwe wetgeving moet uitzetting sneller mogelijk maken

VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Wassenaar Laurens van Doeveren licht toe dat de VVD pleit voor landelijke wetgeving om kraken tegen te gaan. Deze wet moet regelen dat krakers binnen 3 dagen kunnen worden uitgezet. Dit moet voorkomen dat procedures zoals bij Huize Ivicke om krakers te kunnen verwijderen nodig zijn. Restauratiewerkzaamheden kunnen ondertussen gewoon doorgaan. De krakers hebben toegezegd deze niet te belemmeren. Dat er eerder geen herstelwerk kon plaatsvinden kwam volgens hen door de aanwezigheid van vleermuizen. Deze dieren mogen op grond van de wet niet worden verstoord. De gemeente en eigenaar Bever verwachten dat er in de eerste helft van 2021 een uitspraak volgt in de gestarte bodemprocedure om de krakers alsnog uit het pand te krijgen.

Bron: Het Financieele Dagblad