Rabobank verwacht €25.000 prijsstijging voor woningen

27 februari 2020

Ook in de komende jaren zullen de huizenprijzen blijven stijgen. In 2020 gaat het om een verwachte 5,5% en in 2021 om nog eens 2,5%. Dit verwachten economen bij Rabobank. Dit stond onder andere in het Kwartaalbericht Woningmarkt. Daarmee zal een woning gemiddeld €25.000 duurder zijn dan in 2019 het geval was.

Woningtekort als grootste probleem

De prijsstijging wordt gedreven door het woningtekort. Ook in 2020 en 2021 zal dit blijven toenemen. Dit is wat de economen verwachten. Mede omdat het aantal huishoudens blijft groeien, maar dit niet het geval is voor het aantal woningen in het aanbod.

Een nieuw Rotterdam

Het tekort aan woningen wordt op 315.000 geschat in het rapport. Dit is opvallend, want dat is ongeveer het aantal woningen in Rotterdam. Er is dus op dit moment een aanbod ter grootte van een nieuwe stad nodig. In de komende jaren zal dit tekort ook alleen maar verder toenemen. Mede omdat er onvoldoende bouwvergunningen zijn afgegeven in de afgelopen periode. Dit kwam voort uit de stikstofcrisis. Bovendien komen minder bestaande woningen op de markt.

Rabobank verwacht 25000 prijsstijging voor woningen

Lage rente als factor

Een andere factor die de vraag naar woningen opstuwt is de lage hypotheekrente. Omdat de inkomens wel blijven groeien speelt dit ook mee volgens de economen. Een hoger inkomen en een lagere rente biedt meer ruimte voor een hogere hypotheek voor woningen. Daarom bieden mensen ook meer.

Langzaam afvlakken van prijzen

Wel denken dat de prijsstijging langzaam zal afnemen. De prijs is dermate ver opgedreven dat veel mensen geen koopwoning meer kunnen veroorloven. Dit zal leiden tot een stagnatie. De afvlakking zal desondanks wel in en langzaam tempo voltrekken de komende jaren.

Bron: Het Financieele Dagblad