Raad van State: herziening huurtoeslag stuit op grote bezwaren

6 februari 2023

De Raad van State heeft een hard en duidelijk oordeel geveld over de plannen van het kabinet voor de hervorming van de huurtoeslag. Volgens de Raad moet minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting het voorstel aanpassen. Als gevolg van de nieuwe regels gaan te veel mensen er anders in inkomen op achteruit. Eerder al waarschuwde de Belastingdienst dat van een versimpeling geen sprake is. De Belastingdienst voorziet een stroom aan klachten en vragen van burgers. Mede daardoor is de nieuwe wet volgens de Dienst niet uitvoerbaar.

Wetsvoorstel van tafel

Nu er een negatief advies ligt van de Raad van State is de kans groot dat herziening van de huurtoeslag voorlopig niet doorgaat. Dit heeft tot gevolg dat de plannen van het kabinet om het complete toeslagenbeleid in Nederland te herzien voorlopig ook stagneert. Het is de bedoeling dat er wordt gewerkt met een ‘normhuur’ van 520 euro. De huurtoeslag wordt daarmee niet meer afhankelijk van de werkelijk betaalde huur. Hoe lager het inkomen, des te meer toeslag ontvangt de huurder. Bij de berekening van de huur worden servicekosten niet meer meegerekend.

Raad van State herziening huurtoeslag stuit op grote bezwaren

Nibud berekening wijkt af

Volgens berekeningen van het kabinet gaan 1,2 huishoudens er op vooruit. Het gaat daarbij vooral om mensen met de laagste inkomens. Ook studenten krijgen op grond van de hervorming van de huurtoeslag sneller recht op een bijdrage. Uit de berekeningen kwam naar voren dat zo’n 300.000 huishoudens benadeeld worden door de nieuwe regels. Het Nibud kwam echter tot een geheel andere conclusie. Het budgetinstituut constateert dat twee derde van de Nederlandse gezinnen met een huurwoning er op achteruit gaat. Het gaat daarbij bovendien relatief vaak om gezinnen met kinderen.

Dit verschil zit vooral in het feit dat het kabinet meevallers meetelde. Zo is de huur voor sociale huurwoningen eenmalig verlaagd. Daarnaast werden het minimumloon en uitkeringen als AOW en bijstand verhoogd. Deze maatregelen zijn echter eerder uitgevoerd omdat veel Nederlanders in de problemen kwamen door de hoge inflatie en hogere energiekosten. Daardoor kunnen deze maatregelen niet meer worden aangevoerd als compensatie voor een mogelijke achteruitgang in koopkracht door de herziening van de huursubsidie.

Bron: Het Financieele Dagblad