Provincies bezorgd over stikstofgeld, bouwplannen in gevaar

31 juli 2023

De val van het kabinet heeft de voorgestelde maatregelen voor de aanpak van de stikstofcrisis onzeker gemaakt. Het stikstoffonds, met een budget van 24,3 miljard euro om stikstof te verminderen, dreigt in gevaar te komen. Ook nieuwe regelgeving is nog niet afgerond. Dit zorgt voor onrust op provinciaal en regionaal niveau, aangezien een aanzienlijk deel van het stikstoffonds bedoeld is voor de uitvoering van nieuwe gebiedsplannen en de basis vormt voor woningbouw-, energie- en infraprojecten in de regio’s.

Woningcorporaties willen huizen blijven bouwen

Provincie Noord-Holland: onzekerheid vertraagt gebiedsontwikkelingen

De onzekerheid rond het stikstofbeleid heeft al gevolgen in de provincie Noord-Holland. Gesprekken met gemeenten over stikstofmaatregelen en gebiedsontwikkelingen worden bemoeilijkt, omdat er onvoldoende duidelijkheid is. Het gebrek aan stikstofruimte maakt het moeilijk om bouwprojecten door te laten gaan.

Piekbelasters moeten eerst hun stikstofuitstoot drastisch verminderen voordat er ruimte vrijkomt voor nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor vreest de provincie vertraging bij infraprojecten, zoals de studie naar de snelweg A7/A8 Amsterdam-Hoorn en de aanpak van knelpunten in bestaande infrastructuur, zoals de defecte Coenbrug op de A8 bij Zaanstad.

Onzekerheid in andere provincies verstoort voortgang projecten

Ook andere provincies, zoals Noord-Brabant, ervaren onzekerheid over de voortgang van veel projecten. Hier liggen meerdere gebiedsontwikkelingen stil door een zelfopgelegde “vergunningenstop.” De val van het kabinet zal leiden tot verdere vertraging in de besluitvorming en de doorontwikkeling van de provincie.

Toekomstige besluitvorming en oproep tot actie

De onrust zal nog voortduren, aangezien de Eerste en Tweede Kamer pas in september zullen beslissen over de voorgestelde fondsen en maatregelen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de waterschappen en gemeenten roepen de Kamerleden op om actie te ondernemen, vooral met betrekking tot woningbouw en stikstof. Hoewel de Rijksoverheid contact blijft onderhouden met ministeries en regio’s, zal het stikstof- en woonbeleid naar verwachting vertraging oplopen, vooral als het als “controversieel” wordt beschouwd en doorgeschoven wordt naar een volgend kabinet.

Bron: cobouw.nl