Projectontwikkelaar van Utrechtse Galaxy Tower worstelt met bouwconflict

25 september 2023

De projectontwikkelaar van de Galaxy Tower in Utrecht, bekend als de Galaxy Tower, staat op het randje van een mogelijk faillissement vanwege een langdurig geschil over de bouw van deze woon- en hoteltoren. De bouw van het complex werd eerder dit jaar stopgezet door aannemer Ballast Nedam, wat leidde tot financiële problemen voor opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV).

Whoa-procedure om schulden op te lossen

Om een faillissement te voorkomen, heeft DLV de rechtbank in Utrecht ingeschakeld voor een zogenaamde Whoa-procedure. Hiermee hoopt DLV een oplossing te vinden voor hun schuld van bijna €70 miljoen, waarvan meer dan de helft bestaat uit vorderingen van Ballast Nedam waarmee de projectontwikkelaar het oneens is.

Woontoren in Utrecht: De Dom verliest zijn recordOnenigheid tussen DLV en Ballast Nedam

Het langdurige conflict ontstond in 2018 bij de ambitieuze ontwikkeling van de Galaxy Tower naast de Jaarbeurs en station Utrecht Centraal. Het project omvat een viersterrenhotel van Amrâth met 250 kamers en 317 appartementen, variërend van studio’s tot penthouses. De bouw, oorspronkelijk gepland voor voltooiing in 2021, is echter vertraagd en werd in december vorig jaar stopgezet door Ballast Nedam, die later gebruikmaakte van het retentierecht.

Juridische strijd en miljoenenclaims

Het geschil tussen Ballast Nedam en DLV heeft geleid tot juridische conflicten en aanzienlijke claims. Ballast Nedam eist inmiddels €41 miljoen van DLV, terwijl DLV aanvankelijk €24 miljoen van Ballast Nedam eiste. Beide partijen geven elkaar de schuld van de vertraging in de bouw, waarbij DLV beweert dat Ballast Nedam te langzaam werkte, terwijl Ballast Nedam beweert dat DLV haar financiële verplichtingen niet nakwam.

Financiële problemen en beslaglegging

DLV bevindt zich nu in financiële moeilijkheden omdat ze geen inkomsten meer ontvangen vanwege de stopgezette bouw. Ballast Nedam heeft beslag laten leggen op termijnbetalingen van het pensioenfonds Rail & OV aan DLV, waardoor de inkomstenstroom van DLV is geblokkeerd. Deze situatie heeft DLV gedwongen tot deze Whoa-procedure om een uitweg te vinden.

Herstructureringspogingen

Chris Groenewoud, een herstructureringsadvocaat, is aangesteld om tot een oplossing te komen, maar er is nog geen directe vooruitgang gemeld. De bodemprocedure over de schuldvraag loopt nog, en het conflict heeft geleid tot een verandering in de strategie van Ballast Nedam, waarbij ze zijn gestopt met het aannemen van risicovolle en complexe bouwopdrachten.

Drukkende onzekerheid

Het geschil rond de Galaxy Tower werpt een schaduw over dit ambitieuze bouwproject en toont aan hoe langdurige juridische conflicten ernstige financiële consequenties kunnen hebben voor alle betrokken partijen. Het blijft afwachten of een oplossing kan worden gevonden om het project weer op gang te brengen en de financiële problemen op te lossen.

Bron: fd.nl