Prinsjesdag: Extra Investeringen in Woningbouw

19 september 2023

Op Prinsjesdag kunnen er onverwachte cadeaus in petto zijn voor de woningbouwsector, ondanks de demissionaire status van minister De Jonge. Hier kijken we naar de kansen en uitdagingen.

Grote Concurrentie om Subsidies

Ontwikkelaars en gemeenten zetten alles op alles om subsidies te bemachtigen om vastgelopen bouwprojecten te ondersteunen. Er is een enorme concurrentie, met meer dan 240 gemeenten en ontwikkelaars die strijden om een aandeel in de beschikbare 250 miljoen euro aan bouwsteun, terwijl er vraag is naar 3,3 miljard euro.

Nieuwe Criteria en Risico’s

Om de grote belangstelling te beheersen, heeft miniMiljoeneninjectie van de overheid moet de woningbouw in Nederland op gang houdenster De Jonge onlangs twee criteria aangescherpt. Projecten moeten minimaal uit tien woningen bestaan en er is maximaal 12.500 euro per opgeleverde woning beschikbaar. De snelheid van starten met bouwen speelt ook een rol, maar deze prikkels kunnen mogelijk problemen opleveren.

Extra Financiering in het Vooruitzicht

Hoewel niemand extra financiering verwacht vanwege de demissionaire status van het kabinet, lijkt het erop dat er toch meer geld beschikbaar komt. Het exacte bedrag is onbekend, maar bronnen suggereren een verhoging van het huidige budget van 250 miljoen euro.

Bouwsector Blij met Stimulans

De bonus voor vastgelopen bouwprojecten wordt positief ontvangen door de bouwsector. Toch zijn er ook zorgen, waaronder de vrees voor problemen met staatssteun en de uitvoerbaarheid van de regeling.

Kritische Overwegingen

Sommigen maken zich zorgen over projecten die subsidie krijgen maar toch al zouden doorgaan, en over mogelijke uitvoeringsproblemen. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen welke projecten echt financiering nodig hebben en welke niet.

Aanpassingen en Inperkingen

Ontwikkelaars moeten wellicht hun marges inperken of plannen aanpassen om met de ontvangen subsidies tekorten aan te vullen. Aanpassingen zoals goedkopere parkeergarages en kleinere woningen worden al overwogen.

Andere Mogelijke Aankondigingen

Op Prinsjesdag kunnen er ook aankondigingen komen over de Woningbouwimpuls, die gemeenten ondersteunt bij binnenstedelijke woningbouwprojecten, en mogelijk veranderingen in de regels voor Huurtoeslag.

Tijdig Handelen Vereist

Ongeacht de aankondigingen op Prinsjesdag, wie aanspraak wil maken op subsidie moet snel handelen. Projecten die financiering ontvangen, moeten uiterlijk in 2025 beginnen en binnen drie jaar na goedkeuring worden opgeleverd.
Prinsjesdag: Extra Investeringen in Woningbouw

Op Prinsjesdag kunnen er onverwachte cadeaus in petto zijn voor de woningbouwsector, ondanks de demissionaire status van minister De Jonge. Hier kijken we naar de kansen en uitdagingen.

Grote Concurrentie om Subsidies

Ontwikkelaars en gemeenten zetten alles op alles om subsidies te bemachtigen om vastgelopen bouwprojecten te ondersteunen. Er is een enorme concurrentie, met meer dan 240 gemeenten en ontwikkelaars die strijden om een aandeel in de beschikbare 250 miljoen euro aan bouwsteun, terwijl er vraag is naar 3,3 miljard euro.

Nieuwe Criteria en Risico’s

Om de grote belangstelling te beheersen, heeft minister De Jonge onlangs twee criteria aangescherpt. Projecten moeten minimaal uit tien woningen bestaan en er is maximaal 12.500 euro per opgeleverde woning beschikbaar. De snelheid van starten met bouwen speelt ook een rol, maar deze prikkels kunnen mogelijk problemen opleveren.

Extra Financiering in het Vooruitzicht

Hoewel niemand extra financiering verwacht vanwege de demissionaire status van het kabinet, lijkt het erop dat er toch meer geld beschikbaar komt. Het exacte bedrag is onbekend, maar bronnen suggereren een verhoging van het huidige budget van 250 miljoen euro.

Bouwsector Blij met Stimulans

De bonus voor vastgelopen bouwprojecten wordt positief ontvangen door de bouwsector. Toch zijn er ook zorgen, waaronder de vrees voor problemen met staatssteun en de uitvoerbaarheid van de regeling.

Kritische Overwegingen

Sommigen maken zich zorgen over projecten die subsidie krijgen maar toch al zouden doorgaan, en over mogelijke uitvoeringsproblemen. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen welke projecten echt financiering nodig hebben en welke niet.

Aanpassingen en Inperkingen

Ontwikkelaars moeten wellicht hun marges inperken of plannen aanpassen om met de ontvangen subsidies tekorten aan te vullen. Aanpassingen zoals goedkopere parkeergarages en kleinere woningen worden al overwogen.

Andere Mogelijke Aankondigingen

Op Prinsjesdag kunnen er ook aankondigingen komen over de Woningbouwimpuls, die gemeenten ondersteunt bij binnenstedelijke woningbouwprojecten, en mogelijk veranderingen in de regels voor Huurtoeslag.

Tijdig Handelen Vereist

Ongeacht de aankondigingen op Prinsjesdag, wie aanspraak wil maken op subsidie moet snel handelen. Projecten die financiering ontvangen, moeten uiterlijk in 2025 beginnen en binnen drie jaar na goedkeuring worden opgeleverd.

Bron: Cobouw