Politieagenten en leraren hebben het moeilijk bij verkoop van huurwoningen

2 april 2024

Het gros van de huurwoningen die door beleggers te koop worden aangeboden vanwege het regeringsbeleid, blijkt onbetaalbaar voor middeninkomens. Dit bemoeilijkt de toegang tot woningen in binnensteden voor deze groep, volgens onderzoekers van vastgoedadviseur CBRE.

Tegenstrijdige visies tussen De Jonge en onderzoekers

Demissionair minister Hugo de Jonge ziet weinig problemen in de verkoop van huurwoningen onder prijsregulering. Onderzoek wijst echter uit dat dit vooral doorstromers en hogere inkomens bevoordeelt, niet de beoogde starters met middeninkomens.

Recordverkoop huurwoningen en gevolgen voor de markt

Vastgoedbeleggers hebben vorig jaar aanzienlijk meer huurwoningen verkocht dan gekocht, vooral in steden met hoge huurprijzen. Strengere fiscale maatregelen hebben commerciële woningverhuur minder winstgevend gemaakt.

Impact van De Jonge’s middenhuurwet

De voorgestelde wet van De Jonge voor meer betaalbare middenhuurwoningen heeft veel tegenstand van woningbeleggers. Verkoop van huurwoningen kan leiden tot schaarste in de vrije huursector, met name in steden waar huurprijzen hoog zijn.

Starters en lagere inkomens de dupe

Kritiek op de middenhuurwet is dat het op korte termijn juist leidt tot minder beschikbare huurwoningen voor lagere inkomensgroepen, waaronder jongeren en migranten. Het belang van rendementen van beleggers zou minder prioriteit moeten krijgen ten opzichte van de huisvestingsbehoeften van deze groepen.

Oplossing op lange termijn: meer bouwen

Zowel econoom Jasper H. van Dijk als vastgoedexpert Frank Verwoerd pleiten voor meer woningbouw als langetermijnoplossing voor de huisvestingscrisis. Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is ook van belang.

Voortgang en kritiek op De Jonge’s huurwet

De behandeling van De Jonge’s huurwet in de Tweede Kamer is gaande, maar er zijn kritische geluiden en veel vragen vanuit verschillende fracties. De voorgenomen ingangsdatum van 1 juli staat nog ter discussie.

Bron: nrc.nl