Plotseling voldoen veel kantoren aan labelplicht

22 februari 2024

In verschillende Nederlandse gemeenten is een opvallende toename te zien in het aantal kantoren dat voldoet aan de labelplicht voor energie-efficiëntie. Gemeenten rapporteren indrukwekkende percentages van kantoren die voldoen aan de eis van minimaal label C.

Ruim 80 procent van de kantoorpanden in Nederland heeft nog geen energielabelSucces in het Noordzeekanaalgebied en andere gemeenten

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldt dat maar liefst 96 procent van de labelplichtige kantoren voldoet aan de vereiste energie-efficiëntie, terwijl de handhaving nog in een vroeg stadium verkeert. Dit patroon wordt ook gezien in andere steden zoals Utrecht (99,5%) en Eindhoven (95%).

Handhaving en sancties

Ondanks de vroege fase van handhaving hebben sommige kantoren in het Noordzeekanaalgebied dreigingen met dwangsommen ontvangen wegens niet-naleving. Elders, zoals in Utrecht, zijn waarschuwingsbrieven verzonden. Rotterdam daarentegen was strenger en stuurde meer waarschuwingen, maar minder dan het Noordzeekanaalgebied.

Complexe gegevensverzameling en interpretatie

Het vergelijken van gegevens blijkt lastig vanwege variaties in methodologie en brondata. Sommige steden, zoals Rotterdam, baseren zich op nationale cijfers, terwijl anderen, zoals Eindhoven, uitgebreid eigen onderzoek doen naar de labelverplichting.

Uitdagingen en resultaten

Hoewel de gegevensverzameling en interpretatie uitdagend zijn, laten de cijfers zien dat veel kantoren zich inzetten voor verduurzaming. Gemeenten variëren in hun successen, maar over het algemeen is er een duidelijke trend naar meer energie-efficiënte kantoren in Nederlandse steden.

Bron: cobouw.nl