Plaatsen asielzoekers op basis van Big Data analyse

6 juni 2019

Wanneer een asielzoeker een verblijfsstatus krijgt, dan moet hij zich in een Nederlandse gemeente gaan vestigen. Het kiezen van een vestigingsgemeente gaat vanaf de zomer van 2019 experimenteren met een algoritme dat op basis van bepaalde kenmerken bepaalt welke plaats het beste past bij de asielzoeker en het eventuele gezin. Het gaat hierbij om de kans op werk of het volgen van scholing.

Meer succes bij integratie en participatie

Het gebruik van een algoritme wordt uitgetest door het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, op ervoor te zorgen dat een statushouder een betere kans krijgt op goede integratie en daardoor participatie in de Nederlandse samenleving. Het systeem is ontwikkeld door buitenlandse universiteiten. Zij willen voor het gebruik wel een tegenprestatie, namelijk anonieme data over de asielzoekers. Het COA onderzoekt nog of dit kan zonder dat de privacy wordt geschonden. Er worden geen problemen verwacht omdat het uitsluitend om informatie gaat die is geanonimiseerd.

De kansen voor statushouders moeten omhoog

Het systeem dat nu in Nederland gebruikt gaat worden, werd al eerder succesvol toegepast door onder andere Zwitserland en de VS. In Nederland valt nog veel winst te halen. Van alle asielzoekers die in 2014 statushouder werden, had enkele jaren later pas 10% een baan. Voorheen werden statushouders verdeeld over Nederland op basis van inwoneraantal van een plaats. Een gemeente moest naar rato asielzoekers huisvesten. Of de nieuwkomers in hun nieuwe woonplaats kans hadden op werk, daar werd niet naar gekeken.

Hier moet deze nieuwe manier van plaatsen verandering in brengen. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de persoonlijke situatie. Opleiding, werkervaring, gezondheid en mate van integratie worden daarbij meegenomen. Maar ook het land van herkomst speelt een rol. De afkomst maakt verschil of een statushouder in een bepaald deel van het land makkelijk een baan zal vinden of niet. Daarom hoopt het COA dat deze nieuwe manier van plaatsen de kansen van voormalige asielzoekers zal vergroten.

Bron: Financieele Dagblad