Biobased Bouwen: Pionieren met planten en zoeken naar een verdienmodel

19 december 2023

Biobased bouwen in opkomst

Wat voorheen nauwelijks aandacht kreeg, is nu in opkomst: bouwen met biobased materialen. Politieke partijen omarmen het idee, maar de vraag blijft of biobased bouwen ten koste gaat van voedselproductie. Het kabinet-Rutte IV ondersteunt het concept en stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor regionale productieketens van natuurlijke bouwmaterialen zoals vlas, lisdodde, en hennep. Ondanks het positieve sentiment speelt biobased bouw nog een bescheiden rol in de huidige bouwpraktijk.

Verdienmodellen in de pioniersfase

Gerard Beltman van De Groot Vroomshoop, een bedrijf dat al sinds 1927 met hout werkt, erkent dat hoewel ze ervaren zijn in bouwen met hout, werken met hennep en olifantsgras nog in de pioniersfase zit. Het ontbreekt aan duidelijke verdienmodellen, en er heerst een kip-ei-verhaal tussen boeren en bouwers over vraag en aanbod.

Uitdagingen en kansen in biobased bouwen

Daan Hartge, werktuigbouwkundige en eigenaar van Rawblox, streeft naar biobased bouwen met prefab strowanden. Hij benadrukt de noodzaak van erkenning van milieuvoordelen en beloning van biobased bouwmaterialen door de overheid. Zijn doel is om zwarte cijfers te schrijven en winstgevend te zijn tegen midden 2024.

Innovatieve toepassingen: koeienmestpanelen en harsfalt

John Smits van Sam Panels maakt plaatmateriaal van koeienmest, spijkerbroekenafval, bermgras, en restmaterialen uit de glastuinbouw. Hij zoekt naar manieren om de bouwmarkt te betreden door kosten te verlagen. Sander Heitbaum van NTP experimenteert met Harsfalt, asfalt waarin bitumen is vervangen door olifantsgrasextractie. Beide bedrijven streven naar erkenning en voorschriften van duurzame producten door opdrachtgevers.

Uitdagingen voor nieuwe spelers

Sandra Nap van Holland Houtland constateert dat meer opdrachtgevers biobased aanbesteden, maar nieuwe spelers hebben moeite om tussen te komen. Het vereist ervaring en vergelijkbare projecten, waardoor toetreding voor nieuwkomers bemoeilijkt wordt.

Biobased bouwen: geen snel succes

Daan Bruggink van ORGA Architect, een pionier in bouwen met natuurlijke producten, benadrukt dat hoewel er brood mee te verdienen is, vooral specialisten profiteren. Hij waarschuwt voor selectie op de laagste prijs bij biobased aanbestedingen, wat de ambitie van het project kan ondermijnen. Certificering en leveringszekerheid zijn cruciaal, en biobased bouwen vereist schaalvergroting.

Bron: cobouw.nl