Pensioenfondsen ABP en bpfBouw investeren €400 miljoen in bouw van betaalbare huurwoningen

20 november 2023

Investering in betaalbare huur- en zorgwoningen

Pensioenfondsen ABP en bpfBouw bundelen hun krachten en investeren gezamenlijk €400 miljoen in de bouw van goedkope huurwoningen. De focus ligt op locaties waar er een aanzienlijk tekort is aan betaalbare huurwoningen. Het exacte aantal en de locaties van de woningen moeten nog worden bepaald.

De Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024Het project omvat zowel reguliere huurwoningen als zorgwoningen, met maandelijkse huurprijzen tussen de €650 en €960. Deze huurwoningen zullen minstens 80% van de totale investering uitmaken. Daarnaast streven de partners naar de bouw van maximaal 20% ‘maatschappelijk vastgoed’, zoals gebouwen voor scholen of buurtcentra.

Financiële bijdragen en samenwerking met bouwinvest

Het Ambtenarenpensioenfonds ABP draagt €250 miljoen bij aan de investering, terwijl bpfBouw €150 miljoen inbrengt. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met vastgoedinvesteerder Bouwinvest, die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de nieuw te bouwen huurwoningen.

Aanpak van het woningtekort in Nederland

Met een stijgend tekort aan woningen in Nederland, naar schatting bijna 400.000 volgens ABF Research, blijven pensioenfondsen hun betrokkenheid vergroten. Bevolkingsgroei draagt aanzienlijk bij aan dit tekort, en het onderzoeksbureau voorspelt pas vanaf 2028 een afname van de krapte op de woningmarkt.

Bron: fd.nl