PBL: Houd oog voor de toekomst bij het bouwen van woningen

21 september 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf al in 2014 aan dat er beter moest worden nagedacht over de woningbouw in Nederland. Meer oog voor anticyclisch bouwen is noodzakelijk. De samenleving zal in de komende decennia veranderen. Er komen meer alleenstaanden en minder gezinnen. Juist voor gezinnen werd en wordt er nog steeds volop gebouwd. De alleenstaanden, die een steeds groter deel van de samenleving gaan uitmaken, komen zo buiten spel te staan.

Anticiperen op de toekomst

De prioriteiten die gemeenten en provincies stellen maken wonen duur, zo constateerde het Centraal Planbureau al in 2019. Er moet goed worden gekeken naar wat er nu en in de toekomst nodig is. Dat het woningtekort in de periode tot 2024 alleen nog maar verder zal oplopen is een feit waar toch niet meer aan te ontkomen is. De roep om een volwaardig Ministerie voor Wonen wordt niet voor niets steeds groter. Dat dit ministerie jaren geleden sneuvelde omdat de woningmarkt zichzelf wel zou reguleren bleek een kolossale vergissing.

Bron: Het Financieele Dagblad