Particuliere beleggers verdienen nauwelijks nog op hun vastgoed

30 september 2019

Minister Kasja Ollongren doet meerdere voorstellen om te komen tot huurmatiging voor particulieren. De huren mogen niet te hard stijgen en er moeten meer woningen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar vooral kleine particuliere verhuurders staan niet te juichen bij de door de minister voorgestelde plannen. Zij zien hun winst in rap tempo verdampen.

De huren mogen niet stijgen, maar daar staan wel hoge kosten tegenover. Niet alleen voor regulier onderhoud aan de woningen, maar ook moet in veel gevallen worden geïnvesteerd om aan de energietransitie te voldoen. Woningen moeten ‘van het gas af’ en ook op andere punten worden verduurzaamd.

Particulieren krijgen met meer negatieve maatregelen te maken

Naast stijgende kosten krijgen particuliere verhuurders ook te maken met een minder gunstige opname van hun vermogen bij het doen van aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast moet de hoogte van de huur van een woning in het middensegment worden bepaald volgens een vastgesteld model waarbij de WOZ waarde maar voor een deel mag worden meegeteld. Minister Ollongren is voorts van plan om bij de aankoop van een woning die voor de verhuur is en dus niet voor eigen bewoning, een hogere overdrachtsbelasting te heffen.

Winsten particuliere verhuurders verdampen snel

Kleine beleggers op de woningmarkt krijgen weinig steun

De huurmatiging voor particulieren treft niet alleen grote investeerders maar ook de kleine particuliere belegger. Daar is in ‘Den Haag’ maar weinig begrip voor vindt belangenorganisatie Vastgoed Belang. Kleine beleggers werden gestimuleerd om in woningen te investeren. Daartoe gedreven door de extreem lage rente op spaartegoeden, maar nu dreigen hun winsten in rook op te gaan. Het zal voor deze beleggers afwachten worden hoe de uiteindelijke plannen van de regering voor hen gaan uitpakken.

Bron: Het Financieele Dagblad