Overstappen op een warmtenet is niet zomaar geregeld

16 maart 2020

In het kader van het verminderen van gebruik van fossiele brandstof moeten huishoudens van het gas worden afgesloten. Maar het is niet zo simpel als de gaskraan dichtdraaien en de stekker in het stopcontact steken om gebruik te maken van een warmtenet. Daar komt nog bij dat er soms bureaucratische redenen zijn waardoor de kosten flink oplopen. Neem nu de wijk Vinkhuizen in Groningen Stad. Deze wijk grenst aan de wijk Paddepoel, die al gebruik maakt van een warmtenet. De gemeente wil dat ook Vinkhuizen van het gas af gaat. Maar dat stuit op juridische problemen. Het gevolg is dat beheerder Enexis binnenkort het gasnet gaat vervangen omdat dit nu eenmaal in de planning zat. Over enkele jaren moet de schop dan opnieuw in de grond om de wijk aan te sluiten op het warmtenet. Dit gaat miljoenen aan gemeenschapsgeld kosten.

Aansluitplicht op het gasnet verdwijnt binnen enkele jaren

Momenteel geldt in Nederland een aansluitplicht op het gasnet. Dat wil zeggen dat een woning op het gas moet worden aangesloten als de eigenaar dat wil. Dat kan dus betekenen dat in een straat maar 1 woning gas heeft, omdat de andere eigenaren liever een aansluiting op een warmtenet hebben. Daar komt bij dat gasleidingen eens in de zoveel tijd moeten worden vervangen, ook dat staat in de wet. Groningen wil de wijk Vinkhuizen vóór 2030 aansluiten op het warmtenet, maar voor die tijd moet er worden geïnvesteerd in nieuwe gasleidingen. Dat betekent in een tijdsbestek van tien jaar een miljoenenuitgave.

Overstappen op een warmtenet is niet zomaar geregeld

Naar Den Haag voor overleg

De gemeente Groningen is daarom in januari voor overleg naar Den Haag gegaan om te overleggen over een praktische oplossing. De opties zijn simpel volgens Groningen: Of er wordt nog een paar jaar gewacht met de vervanging van het gasnet, of er wordt, als de straten toch open ligt voor de vervanging van het gasnet, ook meteen een warmtenet kan worden aangelegd. Als dan de aansluitplicht op het gasnet vervalt kan het warmtenet direct in gebruik gesteld worden.

De netbeheerder wil niet langer wachten

De netbeheerder geeft aan al enkele jaren gewacht te hebben met de vervanging en dit niet langer te willen uitstellen in verband met de veiligheid. Daarom wil de gemeente de operatie gebruiken om dan ook meteen een warmtenet aan te leggen. Maar het probleem is dat een warmtenet niet binnen de taken van de netbeheerder valt. Zij gaan alleen over gas en stroom en niet over warmte. Dat verandert als de wet over enkele jaren wordt aangepast. De wens van de gemeente voor Vinkhuizen lijkt dus te laat te komen. De netbeheerder geeft aan voor een volgend project zeker te willen samenwerken om zodoende kosten te besparen.

Bron: NRC Next