Overheid gelast nieuw onderzoek naar veiligheid van kantoren met betonnen breedplaatvloeren

20 juni 2019

In 2017 stortte de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport spontaan in. Uit onderzoek bleek dat de betonnen breedplaatvloeren de oorzaak waren. Omdat in de afgelopen jaren meer kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere panden op die manier zijn gebouwd moet nu worden onderzocht of de vloeren wel veilig genoeg zijn. Omdat hier de nodige regels voor gelden is dit een behoorlijke klus voor de gebouweigenaren.

Waarom is er instortingsgevaar?

In de afgelopen jaren zijn veel panden voorzien van zogenaamde breedplaat betonvloeren. Dit zijn relatief dunne platen waarop een laag beton wordt gestort. Als deze platen niet op een verantwoorde manier worden gemonteerd dreigen ze te bezwijken onder het gewicht van het beton en door de belasting van de vloer als het pand in gebruik is genomen. Deze manier van bouwen is populair, omdat geen ondersteunende muren nodig zijn en een kantoor dus naar eigen inzicht kan worden ingedeeld. Ook als en grote oppervlakte nodig is, zoals bij de parkeergarage in Eindhoven, is dit een ideale constructie. De vloer steunt alleen op de vier hoeken en dat zou voldoende moeten zijn. Inmiddels blijkt dat dat niet in alle gevallen opgaat.

‘Onderzoek wordt te groot aangepakt’

Volgens hoogleraar building engineering aan de TU Delft Rob Nijsse wordt er nu op een onverantwoorde manier onderzoek gedaan. Volgens m hem moet eerst in een laboratoriumopstelling worden onderzocht onder welke omstandigheden de vloeren bezwijken. Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat gebouweigenaren de plicht tot onderzoek aanvechten omdat zij kosten willen besparen. Daarnaast dreigt waardedaling van het pand, zelfs voordat de uitslag van het onderzoek bekend is. Eerst moeten panden worden onderzocht die hoger zijn dan 70 meter. Vervolgens panden waar mensen verblijven die zich minder goed kunnen redden, zoals ouderen, gehandicapten en zieken. Hoe hoog de kosten zijn en wie daarvoor opdraait is nog niet bekend.

Bron: Financieele Dagblad