Opplussen van woningen: verhuurders bereiden zich voor op aanstaande huurreguleringen

29 juni 2023

Met de aankomende huurreguleringen in het vooruitzicht, bereiden woningverhuurders zich voor door woningen te verkopen of te renoveren, zodat ze in de vrije sector vallen. Deze strategie is bedoeld om de huurinkomsten te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan de toekomstige eisen van de huurmarkt. Echter, er zijn zorgen dat deze aanpak het aanbod van betaalbare huurwoningen kan verminderen. In dit artikel kijken we naar de opplussing van woningen en hoe verhuurders zich aanpassen aan de veranderingen in de huursector.

Renovatie als reactie op aankomende reguleringen

Verhuurders, zoals Elias Coenders, hebben besloten om woningen op te knappen en opnieuw te verhuren als een manier om zich voor te bereiden op de aanstaande huurreguleringen. Naast de vereiste renovaties, letten verhuurders ook op de maatregelen die minister Hugo de Jonge wil invoeren om de huurmarkt te reguleren. Deze maatregelen omvatten het uitbreiden van het puntensysteem voor sociale huur en het creëren van een nieuwe, gereguleerde huurlaag. Verhuurders proberen te voldoen aan de nieuwe eisen en voorkomen dat huurders verlaging van de huurprijs eisen.

Zorgen over afname van betaalbare huurwoningen

Hoewel de bedoeling van de huurregulering is om het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten, uiten sommige verhuurders, projectontwikkelaars en woningmarktexperts hun bezorgdheid dat dit juist het tegenovergestelde effect zal hebben. De huurregulering kan leiden tot inkomstenderving voor verhuurders en, in combinatie met andere fiscale maatregelen, de kosten verhogen. Er wordt gevreesd dat verhuurders juist woningen zullen verkopen in plaats van te renoveren. Deze zorgen kunnen resulteren in een afname van het aanbod van betaalbare huurwoningen.

Opplussen van woningen voor betere puntentelling

Het puntensysteem beoordeelt verschillende kenmerken van een woning, zoals oppervlakte, energielabel, buitenruimte en voorzieningen. Het opplussen van woningen richt zich op het verbeteren van deze kenmerken om een hogere puntentelling te bereiken. Verhuurders willen zo voldoen aan de vereisten voor de middenhuur. Echter, het opplussen van woningen kan leiden tot hogere kosten en is mogelijk niet rendabel voor kleinere woningen.

Verduurzaming als uitdaging voor verhuurders

Een van de beoogde neveneffecten van de huurregulering is dat verhuurders gestimuleerd worden om woningen te verduurzamen.

Bron: NRC