Pas op de plaats voor de bouw van kantoorvastgoed vanwege meer thuiswerken

7 oktober 2021

Thuiswerken lijkt een blijvertje, ook na corona. Dat heeft gevolgen voor de bouw van kantoorvastgoed. Projectontwikkelaars passen hun plannen aan of stellen ze uit. Deze besluiten moeten voorkomen dat er straks fonkelnieuwe kantoorpanden worden opgeleverd die jaren leeg staan omdat er geen interesse voor is. Veel bedrijven worstelen met de vraag ‘of het kantoor nog wel nodig is’. Nu wordt die basale vraag meestal nog wel met ‘ja’ beantwoord, maar er zijn wel steeds meer bedrijven die nadenken over het aantal vierkante meters en de inrichting van hun bestaande of nieuwe onderkomen.

Hoeveel kantoorruimte is er in de toekomst nog nodig?

TVM is een verzekeraar die zich richt op de transportwereld. Eind 2019 moest er een beslissing worden genomen over renoveren of nieuwbouw. Het besluit was nog niet genomen toen corona toesloeg en het grootste deel van het personeel thuis ging werken. Nu heeft de verzekeraar de plannen voor het kantoorvastgoed voor zich uit geschoven om eerst te zien hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. TVM is niet het enige bedrijf dat met dit dilemma wordt geconfronteerd. Meer bedrijven hebben momenteel nog geen strategie ontwikkeld als het gaat om de toekomst van hun kantoor.

Pas op de plaats voor de bouw van kantoorvastgoed vanwege meer thuiswerken

Langlopende huurcontracten

TVM verkeert in een betrekkelijk luxe positie: zij zijn eigenaar van hun kantoorvastgoed. Dat geldt lang niet voor alle bedrijven. Zij huren het van een vastgoedinvesteerder. Vaak gaat het om langlopende contracten van 5 of soms 10 jaar. Als je als bedrijf net in 2019 een contract voor de huur van een kantoor hebt afgesloten voor 10 jaar, dan hoef je voorlopig niet na te denken over het inkrimpen van het aantal benodigde vierkante meters. Het openbreken van een contract is vaak een kostbare aangelegenheid, zeker als het pas kort loopt. Veel bedrijven kunnen nog niet inschatten wat de toekomst brengt en vinden het daarom vaak ook niet zo’n probleem om een langlopend contract te hebben. Een langer contract levert immers ook een lagere huurprijs per maand op.

Soms is uitstel van de plannen noodzakelijk

De beslissing om er nog even over na te denken of er een nieuw kantoor komt of niet is niet altijd een luxe probleem. Zo wilde KLM verhuizen van Amsterdam naar Schiphol Oost. Door corona kwam echter bijna de hele vloot aan de grond te staan en werd het bedrijf bijna volledig afhankelijk van staatssteun. In die situatie is een verhuizing uiteraard voorlopig niet meer aan de orde. Met Belgische farmacieconcern Galapagos zit in hetzelfde schuitje. Corona, maar ook tegenvallers met de ontwikkeling van medicijnen zorgden ervoor dat de verwachte groei moest worden bijgesteld. Er was al een kantoor opgeleverd in Leiden, dat het bedrijf nu slechts gedeeltelijk zal betrekken, de rest wordt verhuurd. De bouw van een nieuw pand in Mechelen werd uitgesteld.

Sale and lease back

Bedrijven die hun vastgoed in eigendom hebben kiezen ook vaker voor de zogenaamde sale and lease back constructie. Het pand wordt verkocht aan een vastgoedontwikkelaar en vervolgens gehuurd door de oorspronkelijke eigenaar. Het nieuw te bouwen pand van hotelkamer verhuur website Booking.com komt hier mogelijk voor in aanmerking. Het bedrijf had flink te lijden van de coronacrisis vanwege de reisbeperkingen. Het te bouwen pand willen zij echter wel in zijn geheel zelf gaan gebruiken, de oorspronkelijke plannen daarin zijn nog niet veranderd.

Bron: Het Financieele Dagblad