Ook de verhuurder van vastgoed gaat pijn van de coronacrisis voelen

14 oktober 2020

Toen de coronacrisis in maart 2020 toesloeg merkten allereerst winkeliers, de horeca en ondernemers met een contactberoep daar de gevolgen van. Nu treft de crisis ook vastgoedondernemers. In veel gevallen werd de huur opgeschort. Daardoor ontvingen verhuurders tijdelijk minder huurinkomsten. Die schade werd later wel weer ingehaald. Nu blijkt dat Nederland met een tweede golf aan coronabesmettingen wordt geconfronteerd en er nieuwe vergaande maatregelen dreigen, wordt het ook voor de verhuurders lastiger om niet financieel in de problemen te komen.

Faillissementen treffen verhuurders

Huurders die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen gaan failliet en het vastgoed komt leeg te staan. Zo lang de crisis voortduurt zullen vastgoedondernemers voor hun panden ook niet snel een nieuwe huurder vinden. Winkelvastgoed was vóór de corona uitbraak al een zorgenkind. Maar nu blijft ook de horeca grotendeels leeg en zullen ondernemers zich niet snel in een nieuw avontuur op dat gebied storten. Een grote vastgoedondernemer in winkelpanden, Unibail-Rodamco-Westfield (URW), kondigt drastische maatregelen aan om de crisis het hoofd te bieden. Ruim 800 miljoen aan investeringen wordt geschrapt. URW wil in de loop van 2021 minimaal 4 miljard aan vastgoed verkopen. Een derde maatregel die URW neemt is de uitgifte van 3,5 miljard euro aan aandelen.

Ook de verhuurder van vastgoed gaat pijn van de coronacrisis voelen

Niet alle verhuurders gaan al saneren

De stappen die URW nu neemt zijn bij andere winkelvastgoed beleggers nog niet aan de orde. Wereldhave, Vastned en Eurocommercial geven aan dat zij nog geen vergaande maatregelen hoeven te nemen. De inkomsten zijn weliswaar de afgelopen maanden gedaald, maar er zijn afspraken gemaakt met huurders om de achterstallige huren later alsnog te voldoen. Als dat lukt dan komen deze bedrijven vrij ongeschonden uit de crisis. Als huurders ook op de langere termijn niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen dan zal ook voor deze vastgoedondernemers het nemen van maatregelen onvermijdelijk worden.

Geen kwijtschelding van huur

De beleggers die anno 2020 nog in winkelvastgoed zitten zijn over het algemeen stabiel genoeg om uitstel van huurbetaling te kunnen opvangen. Deskundigen zien het dan ook niet snel gebeuren dat huur wordt kwijtgescholden of dat de huurprijs flink naar beneden wordt bijgesteld. Deze beleggers zijn lange termijn denkers en zijn er vast van overtuigd dat de coronacrisis uiteindelijk voorbij zal gaan en dat winkels en ook horeca weer winstgevend zal worden.

Situatie is per belegger verschillend

Waarom juist URW zo hard wordt getroffen valt te verklaren aan de hand van de aard van hun vastgoedportefeuille. URW werkt internationaal. Ze bezitten veel grote winkelcentra in onder andere de VS en Frankrijk. In deze landen duren lockdowns als gevolg van corona veel langer dan in Nederland. Ook gaat het vaak om winkelcentra waar mensen bij wijze van dagje shoppen naartoe gaan, wat nu veel minder gebeurt. Vastgoedondernemers die vooral wijkwinkelcentra hebben, met supermarkten en kleine levensmiddelenwinkels waar mensen wekelijks hun boodschappen doen, voelen de crisis veel minder.

Bron: NRC Next