Ontwikkelaars en beleggers willen snelle behandeling Wet Betaalbare Huur

31 augustus 2023

Vrees voor afname woningbouw door lange onzekerheid

Ontwikkelaars en beleggers, vertegenwoordigd door Neprom en IVBN, roepen op tot een snelle behandeling van de Wet Betaalbare Huur om te voorkomen dat deze als controversieel wordt beschouwd. Beide brancheverenigingen hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar demissionair minister Hugo de Jonge, waarin ze aandringen op behandeling van de wet vóór de verkiezingen in november. Ze maken zich zorgen dat politieke tegenstellingen kunnen leiden tot uitstel tot de installatie van een nieuw kabinet.

Rijksvastgoedbedrijf krijgt nadrukkelijke rol bij woningbouw

Betere regulatie van middenhuur

De Wet Betaalbare Huur bevat maatregelen om de huren in het middensegment te reguleren. Het voorstel is ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Zowel Neprom als IVBN steunen het voorstel omdat ze van mening zijn dat soms excessieve huren de markt verstoren en het moeilijk maken voor woningzoekenden om betaalbare huurwoningen te vinden. Ze stellen wel dat enkele ‘essentiële punten’ in het voorstel aangepast moeten worden.

Onzekerheid remt woningmarkt

De langdurige politieke en ideologische discussie rond de wet veroorzaakt onzekerheid op de markt. Dit leidt ertoe dat steeds meer beleggers zich terugtrekken, wat resulteert in een tekort aan huurwoningen. Vooral de bouw van binnenstedelijke appartementencomplexen dreigt stil te vallen. Beide brancheverenigingen roepen op tot een compromis om de tegenstellingen te overbruggen en het vertrouwen van marktpartijen te herstellen.

Middenhuur en overdrachtsbelasting

Neprom en IVBN benadrukken dat het huidige wetsvoorstel de bouw van middenhuurwoningen belemmert. Ze pleiten voor ruimte voor beleggers om jaarlijks de huren in het middensegment met inflatie plus maximaal 1 procent te verhogen. Daarnaast benadrukken ze de noodzaak om het Woningwaarderingsstelsel aan te passen, zodat extra kwaliteit en voorzieningen kunnen worden vertaald naar hogere huurprijzen. Ook roepen ze op om de recent verhoogde overdrachtsbelasting voor huurwoningen terug te draaien naar 6 procent, van het huidige tarief van 10.4 procent.

Controversiële aanwijzing in september

In september zal de Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen als controversieel worden aangemerkt. De ontwikkelingen rond de Wet Betaalbare Huur zullen daarbij nauwlettend worden gevolgd.

Bron: cobouw.nl