Ontwikkelaars en beleggers roepen op tot aanpassingen en voortzetting van middenhuur wetsvoorstel

31 augustus 2023

Voortzetting van wetsvoorstel ondanks kabinetsval

Beleggers en ontwikkelaars dringen er bij de Tweede Kamer op aan om de behandeling van het wetsvoorstel voor regulering van de middenhuur “voortvarend” door te zetten, ondanks de val van het kabinet. Er wordt echter gevraagd om aanpassingen, zoals een hogere opslag op de huur van nieuwbouwwoningen, om stagnatie van nieuwbouw te voorkomen.

Doel van de wet

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft het wetsvoorstel ‘Betaalbare huur’ naar de Raad van State gestuurd voor advies. Dit voorstel beoogt de huur van woningen in het middensegment te reguleren, terwijl verhuurders momenteel vrij zijn om hun prijzen te bepalen. De inwerkingtreding van de wet op 1 januari aanstaande staat echter op losse schroeven door de politieke ontwikkelingen.

Een huis kopen om te verhuren, pas op de valkuilen

Behoud van investeerders en nieuwbouw

Ontwikkelaars verenigd in Neprom en de IVBN, een vereniging van institutionele vastgoedbeleggers, uiten hun zorgen in een brief aan Minister De Jonge en de Tweede Kamer. Zij waarschuwen dat uitstel van de behandeling kan leiden tot verminderde interesse van investeerders op de woningmarkt. Er is al een trend zichtbaar vanwege voortdurende ideologische debatten en uitdagende marktomstandigheden.

Aanpassingen in de wet

Tegelijkertijd stellen Neprom en IVBN dat het wetsvoorstel in de huidige vorm de nieuwbouw van middenhuurwoningen aanzienlijk vertraagt. Na de invoering geldt een maximale huurprijs van ongeveer €1100 per maand voor woningen met een score tussen de 142 en 186 punten volgens het woningwaarderingsstelsel. Deze aanpassing zou betekenen dat nieuwe huurders soms honderden euro’s per maand minder zullen betalen dan voorheen.

Oproep voor aanpassingen en terugdraaien van maatregelen

Om dit te verhelpen, pleiten Neprom en IVBN voor een verhuurdersopslag van 10% bovenop het maximale tarief. Ook vragen ze om een modernisering van het puntenstelsel, zodat extra punten behaald kunnen worden voor verduurzaming en voorzieningen, wat een hogere huur rechtvaardigt. Daarnaast bepleiten ze een jaarlijkse huurstijging in lijn met inflatie en een opslag van 1%. Tevens wordt gevraagd om een verlaging van de overdrachtsbelasting voor huurwoningen van 10,4% naar 6%.

Investeringsbehoud noodzakelijk

Neprom en IVBN benadrukken dat deze aanpassingen essentieel zijn om investeringen in de huurwoningmarkt op peil te houden. Deze suggesties zouden moeten bijdragen aan het oplossen van de huidige uitdagingen in de vastgoedsector.

Bron: fd.nl