‘Oneerlijke’ huurverhogingen: houden de uitspraken van rechters stand?

29 februari 2024

Verschillende kantonrechters oordelen dat huurverhogingen van vastgoedbeleggers in de vrije sector ‘oneerlijk’ zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor huurders en beleggers. 5 vragen:

1. Wat is er aan de hand?

Veel grote verhuurders verhogen de huur jaarlijks met het inflatiecijfer plus een opslag. Dit is vastgelegd in de huurcontracten.

2. Wat is de kritiek van rechters?

Rechters vinden deze huurprijswijzigingsbepaling in strijd met Europese regels die consumenten beschermen. De bepaling is onduidelijk en geeft de verhuurder te veel ‘willekeur’.

3. Waarom komt deze kritiek nu pas?

Rechters hebben de huurprijsverhoging nooit eerder getoetst aan de Europese richtlijn. Dit komt doordat een jurist in 2022 vraagtekens plaatste bij de opslag die verhuurders mogen rekenen.

4. Wat zijn de gevolgen?

Als de uitspraken van de kantonrechters standhouden, kunnen huurders duizenden euro’s terugvorderen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor beleggers en pensioenfondsen.

5. Wat nu?

Gerechtshoven zullen de zaken in hoger beroep behandelen. De Hoge Raad moet uiteindelijk duidelijkheid geven over de interpretatie van de Europese regels.

Bron: fd.nl