Veel onduidelijk over vakantieverhuur in Amsterdam

25 februari 2020

Met de invoer van een vergunningstelsel wil de gemeente Amsterdam iets doen aan vakantieverhuur van woningen. Wel is onduidelijk wat wel en niet mag. De Raad van State keurde eerdere plannen van Amsterdam af. Met een vergunningstelsel is duidelijkheid te scheppen voor huurders en verhuurder, maar ook voor omwonenden.

Duidelijke regels

De gemeente Amsterdam hanteerde altijd al duidelijke regels. Verhuur via bijvoorbeeld Airbnb was altijd al toegestaan. Wel golden er kaders. Zo was er een limiet van 30 dagen per jaar en een meldingsplicht van de verhuur bij de gemeente. Een probleem hierin was de handhaving. Die was onvoldoende.

In strijd met de wet

De regels golden al langere tijd. Totdat de Raad van State stelde dat dit strijdig was met de wet. Volgens de huisvestingswet mag een woning niet verhuurd worden aan toeristen. Zo wordt woonruimte aan het aanbod onttrokken. Daar is een vergunning voor nodig. Regels voor vakantieverhuur zonder vergunningstelsel zijn daarom onwettig.

Veel onduidelijk over vakantieverhuur in Amsterdam

Duidelijkheid voor Amsterdam

Door de uitspraak moet de gemeente €400.000 aan boetes terugdraaien. Aan de andere kant kan het nu wel wetgeving maken. Zo wil het in sommige wijken de verhuur volledig verbieden. Dit wordt gemakkelijker door de uitspraak. Voor verhuurders en huurders is de situatie minder duidelijk. Eigenlijk is vakantieverhuur via platforms nu illegaal vanwege het ontbreken van vergunningen. In werkelijkheid wordt de eerste dertig dagen geen probleem gemaakt.

Landelijke wetgeving op komst

De situatie in Amsterdam zal veranderen met de komst van landelijke wetgeving. Hierover wordt binnenkort in de Tweede Kamer gestemd. In dat geval is er voor gemeenten een basis voor eigen regels. Dat Amsterdam alvast overgaat op een vergunningstelsel neemt veel zorgen weg. Dit is gemakkelijker in de strijd tegen overlast. Er kan dan direct worden opgetreden wanneer dit nodig is.

Bron: Het Financieele Dagblad