Onderzoek BLG Wonen: het is voor starters moeilijker dan ooit om een woning te kopen

2 januari 2024

Recent onderzoek van hypotheekverstrekker BLG Wonen, een dochteronderneming van de Volksbank, wijst op toenemende moeilijkheden voor starters op de woningmarkt. De kloof tussen wat starters kunnen betalen en de gemiddelde kostprijs van een woning is de afgelopen decennia fors gegroeid, waardoor het voor hen steeds uitdagender wordt om een eerste huis te verwerven.

Voordelen voor bezitters van onroerend goed

Eigenaren van woningen ondervinden minder hinder. Doorstromers hebben meer financiële middelen dankzij overwaarde op hun eigendom, die ze kunnen benutten om een duurdere woning te kopen. Bovendien spenderen starters een groter deel van hun inkomen aan woonlasten in vergelijking met doorstromers, wat hun financiële positie verder onder druk zet.

Onderzoeksmethodologie en huizenprijzenstijging

Het onderzoek maakt gebruik van gegevens uit het driejaarlijkse Woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken, met de laatste uitvoering in 2021. De huizenprijzen zijn, met uitzondering van een periode tussen 2008 en 2013, blijven stijgen, aangedreven door factoren zoals toenemende vraag, overheidsbeleid, en de aantrekkelijkheid van de huurmarkt voor beleggers.

Verschil tussen starter en doorstromer

Het verschil in budget tussen starters en doorstromers is gegroeid van €21.000 in 1981 tot €120.000 in 2021. Dit heeft geleid tot een situatie waarin alleen tweeverdieners met een bestaande woning kunnen voldoen aan de eisen voor het kopen van een nieuwe woning, waardoor starters worden verdrongen.

Betaalbaarheidsproblemen en toekomstperspectieven

In 1981 gaf 8% van de doorstromers aan moeite te hebben met het vinden van een betaalbare woning, tegenover 10% van de starters. In 2021 is dit verschil toegenomen tot respectievelijk 21% en 33%. Het benadrukt de groeiende rol van betaalbaarheid in de huidige markt.

Aanbevelingen voor toename woningaanbod

BLG Wonen pleit voor een vergroting van het woningaanbod om kansen voor koopstarters te verbeteren. Dit kan worden bereikt door niet alleen nieuwbouw te bevorderen, maar ook door het eenvoudiger te maken om woningen te splitsen, leegstaande kantoren te transformeren en gebruik te maken van bouwmethoden met minder stikstofuitstoot.

Rol van financiële instellingen

Er is discussie over de rol van banken en hypotheekverstrekkers in de stijging van huizenprijzen. Hoewel BLG Wonen erkent dat verstrekkers verantwoordelijkheid dragen, benadrukt de directeur dat het een complexe afweging is tussen macro-economische wensen en individuele behoeften. Inperking van leencapaciteit als middel om woningprijzen te temperen wordt als oneerlijk beschouwd.

Conclusie: dieptepunt voor koopstarters

Directeur Frank Soede van BLG Wonen noemt de situatie een dieptepunt voor koopstarters. Het onderzoek illustreert dat het voor hen moeilijker is dan ooit om een woning te kopen. Het benadrukt de noodzaak van een gebalanceerde aanpak om zowel aanbod als financieringsmogelijkheden te verbeteren.

Bron: nrc.nl