Ondernemers vinden de WOZ-waarde van hun pand te hoog

1 april 2021

Eigenaren van cafés, winkels en restaurants vinden dat gemeenten te weinig rekening houden met de gevolgen van corona bij het vaststellen van de WOZ-waarde van panden van ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Als gevolg daarvan maakt in 2021 een groter aantal ondernemers bezwaar tegen de vastgestelde waarde van hun pand. Previcus Vastgoed voert namens zowel bedrijven als particuliere bezwaarprocedures  tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het bedrijf meldt een stijging van 50% van het aantal aanvragen. De stijging bij bedrijven bedraagt 39% ten opzichte van 2020. Previcus Vastgoed rekent op een verdubbeling aan het einde van 2021

Coronamaatregelen onvoldoende meegewogen

Ondernemers zijn boos over het feit dat gemeenten onvoldoende rekening houden met de coronamaatregelen waardoor er in sommige branches forse verliezen werden geleden. Previcus ziet dan ook een flinke toename in het aantal verzoeken voor een bezwaarprocedure door zakelijke klanten. Voorheen waren het volgens het bedrijf vooral particulieren die bezwaar wilden maken. De Waarderingskamer, de toezichthouder op de door gemeenten vast te stellen WOZ-waarde, hield al rekening met meer bezwaarprocedures. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) beseffen veel ondernemers niet dat de WOZ-beschikking betrekking heeft op de waarde van hun pand per 1 januari 2020. Toen was er van een coronacrisis in Nederland nog geen sprake.

Ondernemers vinden de WOZ-waarde van hun pand te hoog

Maatwerk is mogelijk, maar lastig

De VNG adviseerde gemeenten in december 2020 om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden vanwege corona. Maar dit is niet eenvoudig. Per branche zijn de gevolgen immers anders. Cafés en restaurants zijn deels open geweest en konden eventueel omzet behalen met afhaalmaaltijden of door thuis te bezorgen. Concertzalen en musea zijn in vrijwel alle gevallen al sinds maart 2020 dicht en hebben dus al die tijd geen omzet gehad. Volgens Previcus is de waarde van zakelijk vastgoed wel verlaagd, maar slechts met enkele procenten. In sommige gevallen is de waardedaling 20% of meer, aldus directeur Uyen van Previcus.

De VNG wijst er op dat een bedrijf weliswaar fors in waarde kan zijn gedaald, maar dat geldt niet per definitie voor het pand. Deze twee zaken moeten los van elkaar worden gezien. Daarom zullen veel ondernemers de WOZ-waarde te hoog vinden, omdat ze fors zijn getroffen door de coronamaatregelen. Het advies van de VNG aan ondernemers is om contact op te nemen met de gemeente en geen bureau in te schakelen. Zij verdienen immers geld aan de gevoerde procedures, zo is de redenering. Dit zal de uitvoering van de WOZ niet ten goede komen. Vaak is er met de gemeente tot overeenstemming te komen voor verlaging van de WOZ of uitstel van betaling.

Bron: Het Financieele Dagblad